Toelichting

--

Kwaliteit

Sinds 2019 geven wij invulling aan deze doelstelling. Er is een themabijeenkomst georganiseerd waarbij doelmatige subsidiebesteding is gekoppeld aan het thema inclusief werken. Dit heeft geleid tot diverse contacten tussen organisaties en uitwisseling van ervaringen en kennis. Door de huidige periode van corona-maatregelen staat uitvoering op dit moment in 2020 stil. Vooralsnog worden er geen verdere (discussie)bijeenkomsten georganiseerd. Wel vragen wij  inzake de subsidieverlening 2021 extra aandacht voor doelmatigheid en inclusief werken. De subsidieaanvragers moeten beschrijven hoe zij dit in hun werkzaamheden/activiteiten betrekken.