Voorafgaand aan het nieuwe omgevingsplan, is een beleidsregel voor welstandsvrij bouwen voorgelegd aan de raad. Hiermee komen we tegemoet aan een belangrijk verbeterpunt van de Omgevingswet: dienstverlening richting initiatiefnemers op het gebied van kortere doorlooptijd procedures. We willen deze beleidsregel vooral toepassen op bouwplannen voor bestaande panden in een beperkt aantal welstandsgebieden. Nieuwbouw, bouwplannen van monumenten en bouwplannen voor bestaande panden in  gebieden met een bijzonder welstandsniveau vallen hier niet onder. Het proces  voor deze plannen wordt anders ingericht.