Bijlage 1 Overzicht investeringen

Overzicht investeringen Programma 1

Terug naar navigatie - Overzicht investeringen Programma 1
Programma 1 Voor en van iedereen Totaal Uitgaven t/m 2027 Totaal inkomsten t/m 2027 Uitgaven 2024 Inkomsten 2024 Uitgaven 2025 Inkomsten 2025 Uitgaven 2026 Inkomsten 2026 Uitgaven 2027 Inkomsten 2027
Renovatie veld 2 NVC Naarden 665.000 - 665.000 - - - - - - -
Renovatie veld 3 SDO De Kuil Bussum 665.000 - 665.000 - - - - - - -
Renovatie velden 1,3 en 4 HC Naarden 1.510.000 - 1.510.000 - - - - - - -
Toplaag Veld 2 HCAW 105.000 - - - - - - - 105.000 -
Toplaag Veld 3 HCAW De Vallei 70.000 - - - - - 70.000 - - -
Toplaag veld 1 SDO Kuil 50.000 - - - - - 50.000 - - -
Renovatie coating atletiek AV Tempo 325.000 - 325.000 - - - - - - -
SP De Negen Morgen - S.C. Muiderberg toplaag veld 3 174.482 - - - 174.482 - - - - -
SP Meerweg - B.F.C. toplaag veld 2,3 en 4 860.068 - - - 860.068 - - - - -
SP Sportvallei H.C.A.W. toplaag veld 1 111.320 - - - 111.320 - - - - -
subtotaal Sport (incl. BTW) 4.535.870 - 3.165.000 - 1.145.870 - 120.000 - 105.000 -
Vervanging speeltoestellen 430.675 - 113.094 - 113.394 - 102.094 - 102.094 -
subtotaal Speelvoorzieningen 430.675 - 113.094 - 113.394 - 102.094 - 102.094 -
Programma 1 Voor en van iedereen 4.966.545 0 3.278.094 0 1.259.264 0 222.094 0 207.094 0

Overzicht investeringen Programma 2

Terug naar navigatie - Overzicht investeringen Programma 2
Programma 2 Kansrijk opgroeien Totaal Uitgaven t/m 2027 Totaal inkomsten t/m 2027 Uitgaven 2024 Inkomsten 2024 Uitgaven 2025 Inkomsten 2025 Uitgaven 2026 Inkomsten 2026 Uitgaven 2027 Inkomsten 2027
Renovatie Julianaschool kwartln 2.478.482 - 198.439 - 1.710.282 - 569.761 - - -
Renovatie RK Montessorischool 7.390.532 - - - - - 613.840 - 6.776.692 -
Renovatie Vituscollege 14.500.920 - - - - - - - 14.500.920 -
Nieuwbouw St. Vitus Mavo 5.155.760 - 448.201 - 4.707.559 - - - - -
Renovatie Vondel school 8.434.064 - 4.217.064 - 4.217.000 - - - - -
Renovatie Goois Lyceum - - - - - - - - - -
Renovatie Willem de Zwijger 20.426.808 - 10.213.404 - 10.213.404 - - - - -
Renov 2e fase Bussumse Montessorischool 2.418.075 - - - - - - - 2.418.075 -
Nieuwbouw ONS/KC De Meerstroom 6.558.082 - 6.558.082 - - - - - - -
Minister Calsschool 2.532.761 - - - 2.026.009 - 506.752 - - -
subtotaal Onderwijshuisvesting 69.895.484 - 21.635.190 - 22.874.254 - 1.690.353 - 23.695.687 -
Programma 2 Kansrijk opgroeien 69.895.484 0 21.635.190 0 22.874.254 0 1.690.353 0 23.695.687 0

Overzicht investeringen Programma 3

Terug naar navigatie - Overzicht investeringen Programma 3
Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving Totaal Uitgaven t/m 2027 Totaal inkomsten t/m 2027 Uitgaven 2024 Inkomsten 2024 Uitgaven 2025 Inkomsten 2025 Uitgaven 2026 Inkomsten 2026 Uitgaven 2027 Inkomsten 2027
Wegen Herenstraat e.o. Pj 189 94.760 25.000 - - 47.380 25.000 47.380 - - -
Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194 618.447 100.000 494.758 50.000 123.689 50.000 - - - -
Veldweg Wegen 78.296 - - - 27.185 - 51.111 - - -
Olmenlaan wegen 375.188 75.000 - - - - 187.594 37.500 187.594 37.500
Veerstraat/Veerplein wegen 1.476.442 - 738.221 - 738.221 - - - - -
Wegen Slochterenlaan e.o. 505.092 150.000 - - - - 252.546 75.000 252.546 75.000
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat 875.057 100.000 150.000 - 333.000 100.000 392.057 - - -
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan 476.458 100.000 71.418 - 71.419 - 250.466 100.000 83.155 -
GOMM Muiderberg, Brink 832.544 100.000 - - - - 416.272 - 416.272 100.000
Wegen Graaf Wichmanlaan e.o. 2.822.901 - 940.967 - 1.881.934 - - - - -
VRI's A'foortsestr.weg aansl A1 + Zuidpolder-/Googweg 150.000 - 150.000 - - - - - - -
VRI's Brediuswg/Gen. de La Reyln + Ceintuurbn/A'foortsestrwg 150.000 - - - 150.000 - - - - -
VRI's Lambertus Hortensiusln/Rijk-/A'damsestraatwg 150.000 - - - - - 150.000 - - -
VRI's Rijkswg/Kon. Wilhelminaln + Bredius-/A'foortsestrtwg 150.000 - - - - - - - 150.000 -
Elektrakasten markt en evenementen 135.000 - 135.000 - - - - - - -
subtotaal Wegen 8.890.185 650.000 2.680.364 50.000 3.372.828 175.000 1.747.426 212.500 1.089.567 212.500
Abri/voetgangersbruggetje 1.111.000 - 1.111.000 - - - - - - -
subtotaal Civiele kunstwerken 1.111.000 - 1.111.000 - - - - - - -
Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189 67.718 - - - 33.859 - 33.859 - - -
Op.verl. Nieuwe Spiegelstr. e.o. Pj 194 393.066 - 314.453 - 78.613 - - - - -
Olmenlaan OV 165.982 - - - - - 82.991 - 82.991 -
Veerstraat/Veerplein OV 184.265 - 92.133 - 92.132 - - - - -
Veldweg OV 57.265 - - - 6.265 - 51.000 - - -
OV Graaf Wichmanlaan e.o. 159.943 - 53.314 - 106.629 - - - - -
OV Slochterenlaan e.o. 361.430 - - - - - 180.715 - 180.715 -
GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen OV 62.462 - - - 62.462 - - - - -
OV Burg van Wettumweg 92.500 - 92.500 - - - - - - -
subtotaal Openbare verlichting 1.544.631 - 552.400 - 379.960 - 348.565 - 263.706 -
Riolering Herenstraat e.o. Pj 189 744.070 - - - 372.035 - 372.035 - - -
Riolering Spiegelstr. e.o. Pj 194 2.983.474 - 2.386.779 - 596.695 - - - - -
Veldweg riool 576.047 - - - 29.158 - 546.889 - - -
Riolering Oostereng deelplan 1 2.282.000 - - - - - 1.141.000 - 1.141.000 -
Riolering Graaf Wichmanlaan eo 5.023.839 - 1.674.613 - 3.349.226 - - - - -
CB Riolering Olmenlaan 982.300 - - - - - 491.150 - 491.150 -
Riolering Slochterenlaan e.o. 2.660.302 - - - - - 1.330.151 - 1.330.151 -
GOMM Muiden, Vesting Oost 1.184.755 - 209.251 - 731.878 - 243.626 - - -
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat 6.235.630 - 1.278.000 - 2.478.815 - 2.478.815 - - -
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan 2.476.980 - 302.998 - 302.998 - 1.402.988 - 467.996 -
GOMM Muiderberg, Brink 6.201.334 - 0 - 0 - 3.100.666 - 3.100.668 -
Lorentzweg-Pr. Beatrixplantsoen voorbereidingskrediet 400.000 - 400.000 - - - - - - -
Lorentzweg-Pr. Beatrixplantsoen 6.122.299 - 0 - 6.122.299 - - - - -
Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat 2.296.927 - 693.000 - 751.965 - 504.997 - 346.965 -
subtotaal Riolering 40.169.957 - 6.944.641 - 14.735.069 - 11.612.317 - 6.877.930 -
Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194 107.936 - 86.349 - 21.587 - - - - -
Olmenlaan groen 52.425 - - - - - 26.212 - 26.213 -
Vervangen populieren Gooimeer fase 2 127.000 - 127.000 - - - - - - -
Vervangen populieren Gooimeer fase 3 127.000 - - - - - - - 127.000 -
Groen Graaf Wichmanlaan e.o. 170.064 - 56.688 - 113.376 - - - - -
Groen Slochterenlaan e.o. 102.050 - - - - - 51.025 - 51.025 -
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan 102.297 - 15.695 - 15.695 - 52.930 - 17.977 -
Vervangingsinvesteringen groen 594.766 - 297.383 - 297.383 - - - - -
subtotaal Groen 1.383.538 - 583.115 - 448.041 - 130.167 - 222.215 -
DAF vrachtwagen 237.000 - 237.000 - - - - - - -
Volkswagen Transporter 88.000 - 88.000 - - - - - - -
Shovel 76.000 - 76.000 - - - - - - -
Nissan Primastar 60.000 - 60.000 - - - - - - -
Volkswagen Transporter (VD-774-G) (2) 88.000 - 88.000 - - - - - - -
subtotaal Tractie 549.000 - 549.000 - - - - - - -
Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving 53.648.311 650.000 12.420.520 50.000 18.935.898 175.000 13.838.475 212.500 8.453.418 212.500

Overzicht investeringen Programma 4

Terug naar navigatie - Overzicht investeringen Programma 4
Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar Totaal Uitgaven t/m 2027 Totaal inkomsten t/m 2027 Uitgaven 2024 Inkomsten 2024 Uitgaven 2025 Inkomsten 2025 Uitgaven 2026 Inkomsten 2026 Uitgaven 2027 Inkomsten 2027
Vestingwallen Muiden, fase 2 1.648.000 800.000 761.000 600.000 507.000 200.000 380.000 - - -
Havenkom Naarden - - - - - - - - - -
subtotaal gebiedsontwikkeling 1.648.000 800.000 761.000 600.000 507.000 200.000 380.000 - - -
Parkeergarage De Olmen 9.330.000 - 3.170.000 - 6.160.000 - - - - -
Modernisering parkeervoorziening (PN18) 286.000 - 286.000 - - - - - - -
Parkeerverwijssysteem 2025 80.000 - - - 80.000 - - - - -
subtotaal parkeren 9.696.000 - 3.456.000 - 6.240.000 - - - - -
verkeersveiligheidsknelpunten
Verkeersmaatregelen Hocras locatie 1.500.000 - 100.000 - 1.400.000 - - - - -
Brinklaan Noord 150.000 65.000 150.000 65.000 - - - - - -
Amersfoortse straatweg (uitvoering) 350.000 - - - 350.000 - - - - -
Laarderweg 300.000 120.000 - - - - 300.000 120.000 - -
Dr. F. van Eedenweg 250.000 92.000 - - - - 250.000 92.000 - -
Landstraat 1.250.000 500.000 - - - - - - 1.250.000 500.000
schoolzones 600.000 - 150.000 - 150.000 - 150.000 - 150.000 -
Autoluw maken centra Muiden uitvoering 150.000 - 150.000 - - - - - - -
Hoogwaardig fietsnetwerk
Aanleg fietsroutes/straten reg.ovk 2023 761.000 420.000 761.000 420.000 - - - - - -
Aanleg fietsroutes/straten reg.ovk 2024 761.000 420.000 - - 761.000 420.000 - - - -
Herenstraat fietsstraat 75.000 30.000 75.000 30.000 - - - - - -
subtotaal mobiliteit 6.147.000 1.647.000 1.386.000 515.000 2.661.000 420.000 700.000 212.000 1.400.000 500.000
Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar 17.491.000 2.447.000 5.603.000 1.115.000 9.408.000 620.000 1.080.000 212.000 1.400.000 500.000

Overzicht investeringen Programma 5

Terug naar navigatie - Overzicht investeringen Programma 5
Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening Totaal Uitgaven t/m 2027 Totaal inkomsten t/m 2027 Uitgaven 2024 Inkomsten 2024 Uitgaven 2025 Inkomsten 2025 Uitgaven 2026 Inkomsten 2026 Uitgaven 2027 Inkomsten 2027
-
Mobiele werkplekken/devices 896.000 - 236.000 - 236.000 - 212.000 - 212.000 -
Fysieke hosts, acces switches,wifi 334.000 - 167.000 - 167.000 - - - - -
Vaste werkplekken (schermen) 156.000 - - - - - 156.000 - - -
Taperobot / server dedicated 67.000 - - - 67.000 - - - - -
Devices & raadomgeving (3 jr) 147.500 - - - - - - - 147.500 -
Programma digitalisering 1.589.000 - 500.000 - 389.000 - 350.000 - 350.000 -
Nieuwe werkplek en serveromgeving 1.700.000 - - - - - - - 1.700.000 -
subtotaal Automatisering 4.889.500 - 903.000 - 859.000 - 718.000 - 2.409.500 -
Kantoormeubilair (bureaus) 63.000 - - - 63.000 - - - - -
Kantoormeubilair verg.tafels en -stoelen 206.160 - - - 206.160 - - - - -
Kantoormeub. AV app./toegangsbeveiliging 507.000 - 311.000 - 196.000 - - - - -
Keukenapparatuur 30.000 - - - 30.000 - - - - -
subtotaal Kantoormeubilair 806.160 - 311.000 - 495.160 - - - - -
Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening 5.695.660 0 1.214.000 0 1.354.160 0 718.000 0 2.409.500 0
Totaal Programma's 151.697.000 3.097.000 44.150.804 1.165.000 53.831.576 795.000 17.548.922 424.500 36.165.699 712.500