We verkennen de mogelijkheden om bij het nieuwe Naarderheem breed inzetbaar zwemwater te realiseren. Hieraan gerelateerd onderzoeken we de mogelijkheid en haalbaarheid om het zwembad in sportaccommodatie De Lunet versneld te sluiten (per 2026). De sporthal blijft in dit scenario wel bestaan. Zwemactiviteiten (voor doelgroepen) kunnen in afwachting van het nieuwe zwembad bij Naarderheem eventueel in de Zandzee of elders ondergebracht worden. Hier geven we de komende periode opvolging aan.