In het beheerplan 2022-2025 is de ambitie uitgesproken om het onderhoud waar mogelijk te verduurzamen. In deze lijn past het overstappen naar energiezuinige ledverlichting bij het vervangen van ‘oude lampen’. Op dit moment hebben we 12.000 masten binnen de gemeente Gooise Meren waarvan er inmiddels 3.000 zijn verled. Om de duurzaamheidsopgave te versnellen en een structurele besparing op de energielasten te realiseren zullen de resterende 9.000 lantaarns versneld worden verled.