Onze gemeentelijke begroting bevat veel informatie en er gaat veel geld in om. Niet voor iedereen is die informatie transparant. Wij willen u en onze inwoners hierover beter informeren en gaan de begroting en jaarstukken daarom ook visueel uitleggen via zogenaamde infographics. De infographics laten zien waar ons geld vandaan komt (rijksbijdragen, belastingen e.d.) en hoe we dat uitgeven binnen het sociale domein, het fysieke domein en het dienstverlenend domein.