In 2023 zijn we begonnen met planvorming en uitvoering van de energiebesparende en -opwekkende maatregelen voor vijf gemeentelijke panden in het ESCo -project (zoals de plannen voor de solar carport bij De Zandzee). Die plannen gaan we dit jaar afmaken en we maken een start met de uitvoering van de maatregelen. Het resultaat in de vorm van CO2 vermindering wordt actief gemonitord.  

Ook tijdens het reguliere onderhoud wordt steeds gekeken naar mogelijkheden voor minder energieverbruik en circulariteit. Dit geldt voor al onze gemeentelijke panden. Hierbij kan gedacht worden aan extra isolatie bij een planmatige dakvervanging of LED verlichting bij de planmatige vervanging van armaturen.  Ook wordt er bij het vervangen van cv-ketels gekeken of er andere duurzame mogelijkheden zijn die de energietransitie ten goede komen zoals (hybride)warmtepompen of elektrische CV-ketels.