Ons streven is om de verbondenheid van jongeren met onze gemeente te vergroten en tegelijkertijd de aantrekkelijkheid van ons gebied voor bedrijven te versterken. Om dit doel te bereiken, leggen we de nadruk op het bevorderen van nauwere samenwerking tussen bedrijven en het onderwijsveld. Door bedrijven te stimuleren om actief de samenwerking met onderwijsinstellingen op te zoeken, willen we jongeren een unieke kans bieden om hun vaardigheden en kennis te ontwikkelen in nauwe samenwerking met de lokale industrie.