Vanaf 2024 ontvangen de dierenwelzijnsorganisaties, waar wij als gemeente gebruik van maken voor de opvang en het vervoeren van dieren, extra financiële middelen vanuit de gemeente. Door het ontvangen van deze extra financiële middelen kunnen deze dierenwelzijnsorganisaties, zijnde de Dierenambulance Gooi en Vechtstreek, de Vogelopvang Midden-Nederland en de Egelopvang Midden-Nederland,  hun taken beter uitvoeren.  Daarnaast wordt de mogelijke terugkeer van de dierenopvang naar Crailo samen met de Dierenambulance Gooi en Vechstreek, in de vorm van het Gooische Nest,  verder uitgewerkt.