In 2023 loopt er een aanbesteding voor een vastgoedmanagementsysteem. Dat is een database voor al ons vastgoed en grondposities en onderhoudbeheersysteem. Dit gaan we in de organisatie implementeren en er integraal mee werken.  Daarmee krijgen we beter grip op de efficiënte  inzet van ons vastgoed en managementsinformatie om verder beleid te kunnen ontwikkelen.

Het systeem maakt het mogelijk ook het energieverbruik te monitoren. In 2024 doen we een 0-meting . Op basis van de informatie van de jaren daarna kan de impact van genomen duurzaamheidsmaatregelen worden bepaald en verwerkt.