Samenwerking
We stimuleren samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, regiogemeenten (waaronder Gooise Meren) en kennisinstellingen. Om de gewenste opschaling van circulaire projecten te realiseren. Zo kunnen we in aanmerking komen voor nationale en Europese subsidies. 

Lokaal aan de slag
In Gooise Meren versterken we de circulaire economie door:
- het ontwikkelen van circulaire ketenprojecten in de bouw en renovatie;
- het faciliteren van onze ondernemers met kennis over circulair ondernemen en het opstarten van circulaire businessmodellen;
- in de eigen organisatie in te zetten op 100% circulair inkopen in 2030 en het ontwikkelen van indicatoren om dit te meten;
- initiatieven uit de samenleving rond circulariteit te stimuleren en te faciliteren. 

Voedseltransitie
Een onderdeel van de circulaire economie is de voedseltransitie. Dit is de ontwikkeling naar een duurzaam en gezond voedselsysteem in Gooise Meren. Een systeem dat bijdraagt aan het verminderen van de broeikasgassen (CO2), de biodiversiteit versterkt, de gezondheid bevorderd en lokale voedselketens creëert. In 2024:
- ronden we de Voedselvisie af;
- stellen we met betrokken bedrijven, organisaties en inwoners een Uitvoeringsprogramma op;
- stimuleren en faciliteren we initiatieven uit de samenleving die passen bij de Voedselvisie; 
- onderzoeken we de mogelijkheid van subsidies bij provinciale- en landelijke regelingen die de beoogde uitvoeringsactiviteiten mede kunnen financieren.