Vooruitlopend op de Jeugdnota voeren we een aantal pilots uit voor kinderen/ jeugd, die er vanuit preventief opzicht mede op gericht zijn om de behoefte aan zwaardere jeugdzorg op termijn te beperken. Het gaat om de projecten Maatschappelijke diensttijd (MDT), Buurtgezinnen, en Kansrijke start, de eerste 1000 dagen.