Op basis van een plan van aanpak versterken we ons jeugdteam verder, zodat  dit  team ook lichte ambulante hulp en ondersteuning kan gaan verlenen, om de behoefte aan duurdere en zwaardere (externe) jeugdzorg op termijn te verlagen. Deze versterking sluit aan op de landelijke Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.