Dossiers bij de afdeling Burgerzaken worden zo optimaal mogelijk gedigitaliseerd. Daar waar mogelijk worden alle documenten  die behoren tot een dossier geheel digitaal opgeslagen.  Informatie wordt zo makkelijker toegankelijk en de vernietigingstermijnen van de Archiefwet kunnen dan beter toegepast worden.