Wij werken de keuzemogelijkheden uit om de Wet Bibob breder toe te passen in Gooise Meren. Op basis van de keuzes wordt er nieuw Bibob-beleid vastgesteld en ingevoerd. Een onderdeel hiervan is het onderzoeken hoe we het instrument Bibob kunnen gaan inzetten om zorgfraude tegen te gaan in samenwerking met de Regio Gooi- en Vechtstreek en de zes aangesloten gemeenten.