In 2024 geven we, als onderdeel van het Programma Energietransitie, uitvoering aan de Lokale aanpak isolatie woningen (LAI). Via het gemeentelijk energieloket en de energiecoaches van Wattnu worden inwoners op diverse manieren ontzorgd bij het verduurzamen van hun woningen. De komende jaren worden er door de rijksoverheid financiële middelen beschikbaar gesteld om onze inwoners te ondersteunen met het verduurzamen van hun woningen. Voor woningen met een lage WOZ-waarde is meer budget beschikbaar dan voor dure koopwoningen. De middelen die hiervoor beschikbaar komen, worden benut voor concrete isolatie- en andere energiebesparende maatregelen in woningen met slechte energie labels. De woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor de verduurzaming van alle sociale huurwoningen en hebben hier eigen budgetten voor.