We stellen een structureel meerjaren onderhoudsplan (MJOP) Ledverlichting sportvelden vast, zodat aan het einde van de looptijd van het MJOP alle betrokken buitensportaccomodaties zijn voorzien van Ledverlichting. We vinden dit een belangrijke stap in het verduurzamen van onze sportaccommodaties.