We werken in de regio samen om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt, onder andere door dit mee te nemen in onze aanbestedingsprocedure. Dit heet social return on investment (SROI). Samen met de regionale partners onderzoeken we de effecten van SROI en of onze aanpak kan worden verbeterd.