In 2024 zetten we in onze regio het Regionaal Werkcentrum op, conform de richtlijnen en middelen (via centrumgemeente Hilversum) vanuit het rijk. In het Regionaal Werkcentrum kunnen werkgevers en werkzoekenden terecht met alle vraagstukken over de arbeidsmarkt, vacatures, werk en participatie. In het Werkcentrum, dat op 1 januari 2025 operationeel moet zijn, gaan de organisaties op die gericht zijn op het verbinden van werkzoekenden en werkgevers, zoals het Werkgevers Servicepunt (WSP) en het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) en werken samen met de regiogemeenten en het UWV.