Herstelgericht werken i.s.m. ervaringsdeskundigen is een integraal onderdeel  van het beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025,  van het  IZA (Integraal Zorg Akkoord), de landelijke Aanpak Dakloosheid en het landelijke programma van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Het is hierdoor geen vrijblijvende opgave voor de gemeente.

Het consequent inzetten van ervaringsdeskundigheid in beleid en uitvoering resulteert in een hogere kwaliteit en meer effectiviteit van zorg en ondersteuning. Mensen met zware en/of complexe problematiek worden beter bereikt én beter geholpen bij hun rehabilitatie en het hervinden van regie over het eigen leven. Dat zorgt voor minder problemen en overlast in de samenleving en minder druk op zware zorgvoorzieningen. In 2024 evalueren we deze maatregel uit het beleidsplan Bescherming en opvang. Op basis van deze evaluatie besluiten we hoe we deze maatregel structureel voortzetten.