Wanneer de Omgevingswet per 1-1-2024 van kracht wordt, krijgt de Gemeente Gooise Meren er nieuwe taken bij op het gebied van Externe Veiligheid. Dat is onder andere het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV), een feitelijke, digitale, weergave van de veiligheidsrisico’s. Het REV wordt onder de Omgevingswet, een weergave van de risicoveroorzakers zoals deze in Bijlage VII van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl, onderdeel van de Omgevingswet) zijn benoemd en de weergave van de risico-ontvangers zoals deze in Bijlage VI van het Bkl zijn benoemd. 
Het REV wordt in 2024 “gevuld” en daarna onderhouden, de OFGV en Veiligheidsregio ondersteunen de Gemeente Gooise Meren daarbij met de benodigde data.