Aan de hand van de armoedemonitor evalueren we het minimabeleid. We beslissen of, en zo ja, hoe het minimabeleid moet worden aangepast. We willen zorgen dat het beleid effectief is en dat we met het beleid de juiste groepen mensen bereiken.