Het huidige portefeuilleplan vastgoed zegt niets over het mogelijk aanschaffen van vastgoed. Daarom stellen we een afwegingskader op, met de gemeentelijke criteria en randvoorwaarden per type vastgoed, op basis waarvan we goed kunnen onderbouwen of we een verwervingskans moeten benutten of niet.