We voeren acties uit om de komende jaren stapsgewijs per organisatieonderdeel realistische servicenormen op te stellen en inwoners, ondernemers en medewerkers op een transparante en proactieve manier inzicht te geven in de status van hun aanvraag van een product of een dienst. Daarnaast wordt de informatie-uitwisseling tussen de Frontoffice en alle andere teams verder geïntensiveerd. Dit met als doel het verbeteren van de klantinteractie en het voorkomen van onnodige contacten.