We bepalen samen met de huisartsen welke maatregelen we kunnen nemen om doorverwijzingen naar jeugdzorg efficiënter en effectiever te laten verlopen. Dit doen we op basis van de uitkomsten van het onderzoek dat in 2023 is gestart en doorloopt in 2024.