Bijlage 1 begrotingswijzigingen 2022

begrotingswijzigingen 2022

Terug naar navigatie - begrotingswijzigingen 2022

Hieronder treft u een overzicht aan van de begrotingswijzigingen t/m 1 augustus 2022.

1.    Begrotingswijziging december 2021 (Rb 15-12-2021), geboekt op alle programma’s;
2.    Ontwikkeling pand De Vonk (Rb 15-02-2022), geboekt op Programma 4;
3.    Natuurboulevard 2.0 (RB 16-02-2022), geboekt op Programma 4;
4.    Voorbereidingskrediet Parkeergarage De Olmen (Rb 16-02-2022)
5.    Actieplan ‘Iedereen doet mee 2022-2025’ (RB 16-02-2022), geboekt op Programma 7;
6.    Kredieten Programma en Overzicht OHV 2022 (RB 16-02-2022)
7.    Krediet voteren investeringen buitensportaccommodaties 2022 (RB 16-02-2022)
8.    Nota van Uitgangspunten Van der Helstpark (RB 09-03-2022)
9.    Vaststellen PvE, VO Naardertrekvaart en bijbehorend krediet (RB 25-02-2022)
10.    Uitvoeringskrediet en sloopkosten Tweemaster (RB 25-05-2022), geboekt op Programma 7 en 9;
11.    Entree Muiden Zuidwest (RB 06-07-2022)
12.    1e Voortgangsverslag 2022 (RB 06-07-2022), geboekt op alle programma’s;
13.    Jaarstukken 2021 (RB 06-07-2022), geboekt op alle programma’s.