Sitemap

 1. Blz. 1 VV2-2022
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
    2. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Samenvatting
    1. Blz. 7 Samenvatting
   3. Blz. 8 1. Programma Inwoners en Bestuur
    1. Blz. 9 Doelstellingen
     1. Blz. 10 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.
    2. Blz. 11 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 12 1.1 Algemene ontwikkelingen
     2. Blz. 13 1.2 Ontwikkelingen met een financieel effect
     3. Blz. 14 Totaal programma 1
   4. Blz. 15 2. Programma Veiligheid
    1. Blz. 16 Doelstellingen
     1. Blz. 17 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.
    2. Blz. 18 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 19 2.1 Algemene ontwikkelingen
     2. Blz. 20 2.2 Ontwikkelingen met een financieel effect
     3. Blz. 21 Totaal programma 2
   5. Blz. 22 3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren
    1. Blz. 23 Doelstellingen
     1. Blz. 24 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.
    2. Blz. 25 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 26 3.1 Algemene ontwikkelingen
     2. Blz. 27 3.2 Ontwikkelingen met een financieel effect
     3. Blz. 28 3.3 Kredieten
     4. Blz. 29 Totaal programma 3
   6. Blz. 30 4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
    1. Blz. 31 Doelstellingen
     1. Blz. 32 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.
    2. Blz. 33 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 34 4.1 Algemene ontwikkelingen
     2. Blz. 35 4.2 Ontwikkelingen met een financieel effect
     3. Blz. 36 Totaal programma 4
   7. Blz. 37 5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen
    1. Blz. 38 Doelstellingen
     1. Blz. 39 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.
    2. Blz. 40 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 41 5.1 Algemene ontwikkelingen
     2. Blz. 42 5.2 Ontwikkelingen met een financieel effect
     3. Blz. 43 5.3 Kredieten
     4. Blz. 44 Totaal programma 5
   8. Blz. 45 6. Programma Werk en Inkomen
    1. Blz. 46 Doelstellingen
     1. Blz. 47 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.
    2. Blz. 48 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 49 6.1 Algemene ontwikkelingen
     2. Blz. 50 6.2 Ontwikkelingen met een financieel effect
     3. Blz. 51 Totaal programma 6
   9. Blz. 52 7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
    1. Blz. 53 Doelstellingen
     1. Blz. 54 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.
    2. Blz. 55 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 56 7.1 Algemene ontwikkelingen
     2. Blz. 57 7.2 Ontwikkelingen met een financieel effect
     3. Blz. 58 7.3 Kredieten
     4. Blz. 59 Totaal programma 7
   10. Blz. 60 8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie
    1. Blz. 61 Doelstellingen
     1. Blz. 62 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.
    2. Blz. 63 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 64 8.1 Algemene ontwikkelingen
     2. Blz. 65 8.2 Ontwikkelingen met een financieel effect
     3. Blz. 66 8.3 Kredieten
     4. Blz. 67 Totaal programma 8
   11. Blz. 68 9. Programma baten en lasten
    1. Blz. 69 Doelstellingen
     1. Blz. 70 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.
    2. Blz. 71 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 72 9.1 Algemene ontwikkelingen
     2. Blz. 73 9.2 Ontwikkelingen met een financieel effect
     3. Blz. 74 Totaal programma 9
   12. Blz. 75 Recapitulatie programma's
    1. Blz. 76 Financiële recapitulatie programma's
   13. Blz. 77 Financiële overzichten
    1. Blz. 78 Financieel overzicht
    2. Blz. 79 Financiële meerjarige effecten
  2. Blz. 80 Bijlagen
   1. Blz. 81 Bijlage 1 begrotingswijzigingen 2022
    1. Blz. 82 begrotingswijzigingen 2022
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap