Sitemap

VV1-2022 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Samenvatting Blz. 6
Samenvatting Blz. 7
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 8
Doelstellingen Blz. 9
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 10
Financiële bijstellingen Blz. 11
1.1 Algemene ontwikkelingen Blz. 12
1.2 Ontwikkelingen met een financieel effect Blz. 13
Totaal programma 1 Blz. 14
2. Programma Veiligheid Blz. 15
Doelstellingen Blz. 16
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 17
Financiële bijstellingen Blz. 18
2.1 Algemene ontwikkelingen Blz. 19
2.2 Ontwikkelingen met een financieel effect Blz. 20
Totaal programma 2 Blz. 21
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 22
Doelstellingen Blz. 23
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 24
Financiële bijstellingen Blz. 25
3.1 Algemene ontwikkelingen Blz. 26
3.2 Ontwikkelingen met een financieel effect Blz. 27
Totaal programma 3 Blz. 28
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 29
Doelstellingen Blz. 30
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 31
Financiële bijstellingen Blz. 32
4.1 Algemene ontwikkelingen Blz. 33
4.2 Ontwikkelingen met een financieel effect Blz. 34
Totaal programma 4 Blz. 35
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 36
Doelstellingen Blz. 37
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 38
Financiële bijstellingen Blz. 39
5.1 Algemene ontwikkelingen Blz. 40
5.2 Ontwikkelingen met een financieel effect Blz. 41
Totaal programma 5 Blz. 42
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 43
Doelstellingen Blz. 44
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 45
Financiële bijstellingen Blz. 46
6.1 Algemene ontwikkelingen Blz. 47
6.2 Ontwikkelingen met een financieel effect Blz. 48
Totaal programma 6 Blz. 49
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 50
Doelstellingen Blz. 51
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 52
Financiële bijstellingen Blz. 53
7.1 Algemene ontwikkelingen Blz. 54
7.2 Ontwikkelingen met een financieel effect Blz. 55
Totaal programma 7 Blz. 56
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 57
Doelstellingen Blz. 58
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 59
Financiële bijstellingen Blz. 60
8.1 Algemene ontwikkelingen Blz. 61
8.2 Ontwikkelingen met een financieel effect Blz. 62
Totaal programma 8 Blz. 63
9. Programma baten en lasten Blz. 64
Doelstellingen Blz. 65
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 66
Financiële bijstellingen Blz. 67
9.1 Algemene ontwikkelingen Blz. 68
9.2 Ontwikkelingen met een financieel effect Blz. 69
Totaal programma 9 Blz. 70
Recapitulatie programma's Blz. 71
Financiële recapitulatie programma's Blz. 72
Financiële overzichten Blz. 73
Financieel overzicht Blz. 74
Financiële meerjarige effecten Blz. 75
Grote projecten Blz. 76
Projecten Blz. 77
Projectenboek Blz. 78
Actuele projectinformatie Blz. 79
Bijlagen Blz. 80
Bijlage 1 begrotingswijzigingen 2022 Blz. 81
begrotingswijzigingen 2022 Blz. 82
Bijlage 2 Projectenboek Blz. 83
Doelstellingen Blz. 84
Projectenboek Blz. 85
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap