Grote projecten

Projectenboek

Terug naar navigatie - Projectenboek

Het projectenboek is ontstaan op basis van een behoefte die door de gemeenteraad is geuit. Het is een belangrijk instrument om u te informeren over de voortgang van de grote projecten. Met dit voortgangsverslag bieden wij u het Projectenboek ‘Projecten Gooise Meren mei 2021’ ter informatie aan.

Actuele projectinformatie

Terug naar navigatie - Actuele projectinformatie

Het college stelt voor om met ingang van dit najaar voor een nieuwe aanpak te kiezen. De informatie die tot nu toe wordt gebruikt voor het opstellen van het projectenboek, zal dan worden gebruikt om de projecteninformatie op website te actualiseren. Dat heeft een aantal voordelen. Om te beginnen is de informatie voor de raad dan actueler. Vanwege de doorlooptijden van de bestuurlijke besluitvorming, is de informatie in het projectenboek per definitie een kleine drie maanden oud op het moment dat deze in de raad werd besproken. De informatie op de site is dan actueler. Daar komt bij dat de informatie op de site voor een veel breder publiek toegankelijk is. Bovendien staan er meer projecten op de website dan er in het projectenboek staan.

 

Daarnaast wordt de raad uiteraard nog altijd uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken van een project op het moment dat er besluiten door de raad worden genomen. De belangrijkste go / no go momenten in de grote ruimtelijke projecten worden altijd voorgelegd aan de raad; denk aan: de start van een project (vaststellen voorbereidingskrediet), de uitgangspunten of het stedenbouwkundig programma van eisen, het definitief ontwerp (uitvoeringskrediet) of het vaststellen van een bestemmingsplan. Bovendien wordt over tussentijdse aanpassingen of overschrijdingen van de projectbudgetten gerapporteerd in de reguliere P&C-stukken (begroting, voortgangsverslag, jaarstukken).