Recapitulatie programma's

Financiële recapitulatie programma's

Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie programma's
Financiële Recapitulatie Programma's Lasten/ Begroting Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e Begroting 2022
(bedragen x € 1.000) Baten 2022 t/m 1 april voortgangsverslag gewijzigd
Programma 1 L 5.660 27 5.687
B -765 - -765
Resultaat voor bestemming 4.895 - 27 4.922
Programma 2 L 6.033 433 6.466
B -66 - -66
Resultaat voor bestemming 5.967 - 433 6.400
Programma 3 L 9.685 117 9.802
B -2.953 - -2.953
Resultaat voor bestemming 6.732 - 117 6.849
Programma 4 L 12.761 180 395 13.336
B -7.972 -226 -8.198
Resultaat voor bestemming 4.789 180 169 5.138
Toevoeging reserves L - -
Onttrekking reserves B -17 - -17
Resultaat na bestemming 4.772 180 169 5.121
Programma 5 L 19.720 46 19.766
B -15.166 - -15.166
Resultaat voor bestemming 4.554 - 46 4.600
Programma 6 L 20.915 9.744 30.659
B -13.767 -9.719 -23.486
Resultaat voor bestemming 7.148 - 25 7.173
Toevoeging reserves L - -
Onttrekking reserves B -115 -115
Resultaat na bestemming 7.148 - -90 7.058
Programma 7 L 39.622 -2.113 37.509
B -6.067 2.523 -3.544
Resultaat voor bestemming 33.555 - 410 33.965
Toevoeging reserves L 103 103
Onttrekking reserves B -368 - -368
Resultaat na bestemming 33.187 - 513 33.700
Programma 8 L 7.387 31 7.418
B -678 - -678
Resultaat voor bestemming 6.709 - 31 6.740
Toevoegingen in reserves L - -
Onttrekkingen reserves B -150 -23 -173
Resultaat na bestemming 6.559 - 8 6.567
Programma 9 L 21.826 110 116 22.052
B -95.101 -3.810 -98.911
Resultaat voor bestemming -73.275 110 -3.694 -76.859
Toevoegingen in reserves L - -
Onttrekkingen reserves B -300 -290 - -590
Resultaat na bestemming -73.575 -180 -3.694 -77.449
Saldo 239 - -2.471 -2.232