Sitemap

 1. Blz. 1 Perspectiefnota 2021 - 2024
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Voorwoord
    2. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Hoofdlijnen
    1. Blz. 7 Een duurzamer, socialer, veiliger en vitaler Gooise Meren
     1. Blz. 8 Een duurzamer, socialer, veiliger en vitaler Gooise Meren
    2. Blz. 9 Financieel beeld Perspectiefnota 2021-2024
     1. Blz. 10 Financieel beeld Perspectiefnota 2021-2024
    3. Blz. 11 Besluitvorming na Programmabegroting 2020-2023
     1. Blz. 12 Besluitvorming na Programmabegroting 2020-2023
    4. Blz. 13 Ontwikkelingen Perspectiefnota 2021-2024
     1. Blz. 14 Inleiding
     2. Blz. 15 1. Onvoorzienbare, onvermijdelijke en onuitstelbare ontwikkelingen
     3. Blz. 16 2. Overige voorstellen
     4. Blz. 17 3. Programma overstijgende voorstellen
    5. Blz. 18 (Noodzakelijke) dekkingsvoorstellen
     1. Blz. 19 (Noodzakelijke) dekkingsvoorstellen
     2. Blz. 20 1. Prijsbijstelling voor 50% doorvoeren
     3. Blz. 21 2. Ambities en voorzieningenniveau bijstellen
     4. Blz. 22 3. Investeringsniveau verder terugdringen
    6. Blz. 23 Een sluitende meerjarenbegroting
     1. Blz. 24 Een sluitende meerjarenbegroting
    7. Blz. 25 Ontwikkeling weerstandsvermogen en kengetallen
     1. Blz. 26 Weerstandsvermogen
     2. Blz. 27 Schuldquote
     3. Blz. 28 Solvabiliteit
     4. Blz. 29 Beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen
   3. Blz. 30 Programma 1 Inwoners en Bestuur
    1. Blz. 31 Financieel beeld
    2. Blz. 32 Algemene aandachtspunten
    3. Blz. 33 Financiële effecten na begroting 2020
    4. Blz. 34 Investeringen
   4. Blz. 35 Programma 2 Veiligheid
    1. Blz. 36 Financieel beeld
    2. Blz. 37 Algemene aandachtspunten
    3. Blz. 38 Financiële effecten na begroting 2020
    4. Blz. 39 Investeringen
   5. Blz. 40 Programma 3 Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren
    1. Blz. 41 Financieel beeld
    2. Blz. 42 Algemene aandachtspunten
    3. Blz. 43 Financiële effecten na begroting 2020
    4. Blz. 44 Investeringen
   6. Blz. 45 Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
    1. Blz. 46 Financieel beeld
    2. Blz. 47 Algemene aandachtspunten
    3. Blz. 48 Financiële effecten na begroting 2020
    4. Blz. 49 Investeringen
   7. Blz. 50 Programma 5 Duurzaamheid, Water en Groen
    1. Blz. 51 Financieel beeld
    2. Blz. 52 Algemene aandachtspunten
    3. Blz. 53 Financiële effecten na begroting 2020
    4. Blz. 54 Investeringen
   8. Blz. 55 Programma 6 Werk en Inkomen
    1. Blz. 56 Financieel beeld
    2. Blz. 57 Algemene aandachtspunten
    3. Blz. 58 Financiële effecten na begroting 2020
    4. Blz. 59 Investeringen
   9. Blz. 60 Programma 7 Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
    1. Blz. 61 Financieel beeld
    2. Blz. 62 Algemene aandachtspunten
    3. Blz. 63 Financiële effecten na begroting 2020
    4. Blz. 64 Investeringen
   10. Blz. 65 Programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie
    1. Blz. 66 Financieel beeld
    2. Blz. 67 Algemene aandachtspunten
    3. Blz. 68 Financiële effecten na begroting 2020
    4. Blz. 69 Investeringen
   11. Blz. 70 Programma 9 Algemene Baten en Lasten
    1. Blz. 71 Financieel beeld
    2. Blz. 72 Algemene aandachtspunten
    3. Blz. 73 Financiële effecten na begroting 2020
    4. Blz. 74 Investeringen
   12. Blz. 75 Financiële uitgangspunten begroting
    1. Blz. 76 Financiële uitgangspunten
   13. Blz. 77 Risico's
    1. Blz. 78 Risico's
   14. Blz. 79 Investeringsplan
    1. Blz. 80 Inleiding
    2. Blz. 81 Noodzakelijke investeringen
    3. Blz. 82 Doorgeschoven investeringen
  2. Zoeken
  3. Publicatie bijlagen
  4. Contact
  5. PrivacyStatement
  6. Sitemap