Sitemap

Perspectiefnota 2021 - 2024 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Hoofdlijnen Blz. 6
Een duurzamer, socialer, veiliger en vitaler Gooise Meren Blz. 7
Een duurzamer, socialer, veiliger en vitaler Gooise Meren Blz. 8
Financieel beeld Perspectiefnota 2021-2024 Blz. 9
Financieel beeld Perspectiefnota 2021-2024 Blz. 10
Besluitvorming na Programmabegroting 2020-2023 Blz. 11
Besluitvorming na Programmabegroting 2020-2023 Blz. 12
Ontwikkelingen Perspectiefnota 2021-2024 Blz. 13
Inleiding Blz. 14
1. Onvoorzienbare, onvermijdelijke en onuitstelbare ontwikkelingen Blz. 15
2. Overige voorstellen Blz. 16
3. Programma overstijgende voorstellen Blz. 17
(Noodzakelijke) dekkingsvoorstellen Blz. 18
(Noodzakelijke) dekkingsvoorstellen Blz. 19
1. Prijsbijstelling voor 50% doorvoeren Blz. 20
2. Ambities en voorzieningenniveau bijstellen Blz. 21
3. Investeringsniveau verder terugdringen Blz. 22
Een sluitende meerjarenbegroting Blz. 23
Een sluitende meerjarenbegroting Blz. 24
Ontwikkeling weerstandsvermogen en kengetallen Blz. 25
Weerstandsvermogen Blz. 26
Schuldquote Blz. 27
Solvabiliteit Blz. 28
Beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen Blz. 29
Programma 1 Inwoners en Bestuur Blz. 30
Financieel beeld Blz. 31
Algemene aandachtspunten Blz. 32
Financiële effecten na begroting 2020 Blz. 33
Investeringen Blz. 34
Programma 2 Veiligheid Blz. 35
Financieel beeld Blz. 36
Algemene aandachtspunten Blz. 37
Financiële effecten na begroting 2020 Blz. 38
Investeringen Blz. 39
Programma 3 Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 40
Financieel beeld Blz. 41
Algemene aandachtspunten Blz. 42
Financiële effecten na begroting 2020 Blz. 43
Investeringen Blz. 44
Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 45
Financieel beeld Blz. 46
Algemene aandachtspunten Blz. 47
Financiële effecten na begroting 2020 Blz. 48
Investeringen Blz. 49
Programma 5 Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 50
Financieel beeld Blz. 51
Algemene aandachtspunten Blz. 52
Financiële effecten na begroting 2020 Blz. 53
Investeringen Blz. 54
Programma 6 Werk en Inkomen Blz. 55
Financieel beeld Blz. 56
Algemene aandachtspunten Blz. 57
Financiële effecten na begroting 2020 Blz. 58
Investeringen Blz. 59
Programma 7 Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 60
Financieel beeld Blz. 61
Algemene aandachtspunten Blz. 62
Financiële effecten na begroting 2020 Blz. 63
Investeringen Blz. 64
Programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 65
Financieel beeld Blz. 66
Algemene aandachtspunten Blz. 67
Financiële effecten na begroting 2020 Blz. 68
Investeringen Blz. 69
Programma 9 Algemene Baten en Lasten Blz. 70
Financieel beeld Blz. 71
Algemene aandachtspunten Blz. 72
Financiële effecten na begroting 2020 Blz. 73
Investeringen Blz. 74
Financiële uitgangspunten begroting Blz. 75
Financiële uitgangspunten Blz. 76
Risico's Blz. 77
Risico's Blz. 78
Investeringsplan Blz. 79
Inleiding Blz. 80
Noodzakelijke investeringen Blz. 81
Doorgeschoven investeringen Blz. 82
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap