Programma 1 Inwoners en Bestuur

Financieel beeld

Terug naar navigatie - Financieel beeld
Financieel beeld Programma 1 (bedragen in € x 1.000) 2021 2022 2023 2024
Saldo Begroting 2020 - 2023 -3.961 -3.851 -3.851 -3.851
Besluitvorming na Begroting 2020 -44 -49 -114 -115
Structureel effect 2e Voortgangsverslag 2019 -24 -29 -94 -94
Septembercirculaire 2019 -20 -20 -20 -21
Begrotingssaldo vóór Perspectiefnota 2021 -4.005 -3.900 -3.965 -3.966
Mutaties Perspectiefnota 2021
Onvermijdelijke ontwikkelingen - - - -
Geen
Overige voorstellen - - - -
Geen
Begrotingssaldo PN 2021 - 2024 -4.005 -3.900 -3.965 -3.966