Investeringsplan

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De actualisatie van voorgenomen investeringen zou leiden tot een fors hoger niveau aan kapitaallasten. Het college wil een verstandig financieel beleid voeren en vindt die toename niet realistisch. Daarom maximaliseert het college de kapitaallasten op het niveau van de huidige Programmabegroting 2020-2023. Deze maximering betekent dat ongeveer € 8 miljoen per jaar minder aan investeringen wordt uitgegeven. Om dit te realiseren is een aantal zoekrichtingen uitgewerkt. Zie hiervoor hoofdstuk 2.4.3. De uitkomsten van deze zoekrichtingen zijn in onderstaand overzicht verwerkt (noodzakelijke investeringen 6.2) en financieel vertaald in deze perspectiefnota. De uitgestelde investeringen worden gepresenteerd in 6.3 doorgeschoven investeringen.

Noodzakelijke investeringen

Terug naar navigatie - Noodzakelijke investeringen

Voor het onderstaande overzicht geldt dat in de aanloop naar de Programmabegroting 2021-2024 nog kleine aanpassingen kunnen worden doorgevoerd, daarbij rekening houdend met het kapitaallastenplafond en de uitgewerkte zoekrichtingen.

Noodzakelijke investeringen Totaal Uitgaven 2020-2024 Totaal inkomsten 2020-2024 Uitgaven 2020 Inkomsten 2020 Uitgaven 2021 Inkomsten 2021 Uitgaven 2022 Inkomsten 2022 Uitgaven 2023 Inkomsten 2023 Uitgaven 2024 Inkomsten 2024
Verbouwing brandweergarage Muiden 1.600.000 - 300.000 900.000 400.000
Totaal programma 2 1.600.000 0 300.000 0 900.000 0 400.000 0 0 0 0 0
Wegen Beerensteinerlaan e.o. Pj 190 198.136 - - 148.602 49.534
CB Wegen Herenstraat e.o. Pj 189 74.760 25.000 14.952 59.808 25.000
CB Wegen Vlietlaan Pj 193 (incl. sloopkstn) 863.559 150.000 130.000 733.559 150.000
Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194 325.146 100.000 162.573 50.000 162.573 50.000
CB Veldweg Wegen 61.296 - 21.185 40.111
CB Olmenlaan wegen 295.188 75.000 147.594 37.500 147.594 37.500
CB Veerstraat/Veerplein wegen 700.138 - 350.069 350.069
Wegen Graaf Wichmanlaan e.o. 738.628 200.000 369.314 100.000 369.314 100.000
Wegen Slochterenlaan e.o. 399.092 150.000 199.546 75.000 199.546 75.000
GOMM Muiden, Mariahoeve 127.845 50.000 63.923 25.000 63.923 25.000
GOMM Muiderberg, Eikenlaan 139.809 - 69.904 69.905
GOMM Muiderberg, van der Helstpark 542.612 125.000 135.653 406.959 125.000
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat 597.609 100.000 149.402 448.207 100.000
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan 376.458 100.000 94.114 282.344 100.000
GOMM Muiderberg, Brink 656.543 100.000 164.136 492.407 100.000
Energiestraat wegen 206.500 - 131.445 75.055
Aanpassing A'frts strweg/Godelindeweg 150.000 - - 75.000 75.000
Verlegging van de Mariahoeveweg 1.530.000 850.000 765.000 425.000 765.000 425.000
Mariahoeveweg P2 1.590.000 1.290.000 795.000 645.000 795.000 645.000
Overloop parkeerplaats/ijsbaan Muiden 80.000 - 80.000
Kunstwerken Burg. Van Wettumweg 1.079.500 - 540.000 539.500
Meubilair afvalbakken (scheiding fracties) 250.000 - 200.000 50.000
Aanleg fietsroutes/straten regionale ovk 600.000 420.000 - 600.000 420.000
Aanleg fietsroutes/straten regionale ovk 600.000 420.000 - 600.000 420.000
Autoluw Naarden-Vesting 250.000 - 125.000 125.000
Hoofdfietsroute/busbaan Amsterdamse Straatweg 200.000 - 200.000
subtotaal Wegen 12.632.819 4.155.000 2.065.925 670.000 4.528.792 1.520.000 2.088.742 675.000 2.059.826 632.500 1.889.535 657.500
Op. Verl. Beerensteinerlaan Pj 190 363.037 - - 272.278 90.759
CB Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189 53.718 - 53.718
CB Op.verl. Vlietlaan Pj193 307.659 - 17.659 290.000
Op.verl. Nieuwe Spiegelstr. e.o. Pj 194 433.352 - 216.676 216.676
CB Veldweg OV 44.265 - 4.265 40.000
CB Olmenlaan OV 131.982 - 65.991 65.991
CB Veerstraat/Veerplein OV 146.265 - 73.133 73.132
OV Graaf Wichmanlaan e.o. 531.764 - 265.882 265.882
OV Slochterenlaan e.o. 285.430 - 142.715 142.715
GOMM Muiden, Mariahoeve OV 376.521 - 188.261 188.261
GOMM Muiderberg, Eikenlaan OV 22.090 - 11.045 11.045
GOMM Muiden, Vesting Oost OV 44.501 - 22.251 22.251
GOMM Muiderberg, Buitendijke OV 61.042 - 30.521 30.521
GOMM Muiderberg, van der Helstpark OV 19.160 - 4.790 14.370
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat OV 21.026 - 5.256 15.770
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan OV 10.721 - 2.680 8.041
GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen OV 49.462 - 12.365 37.097
GOMM Muiderberg, Brink OV 23.082 - 5.770 17.312
OV Burg van Wettumweg 73.500 - - 73.500
Vervanging OV: Keverdijk (incl. Vaartweg) 141.000 - 141.000
OV Brediusweg 130.000
subtotaal Openbare verlichting 3.139.577 - 545.526 - 1.390.039 - 604.132 - 337.012 - 392.868 -
Verder met de Vesting Muiden 600.000 300.000 550.000 250.000 50.000 50.000
Vestingplein 1.600.000 800.000 - - 900.000 600.000 400.000 200.000 300.000
subtotaal cultuurhistorische wegen 2.200.000 1.100.000 550.000 250.000 950.000 650.000 400.000 200.000 - - 300.000 -
Voorber krediet Tuindorp Keverdijk 200.000 - 200.000
Gebouw De Vonk 1.500.000 - 1.500.000
subtotaal gebiedsontwikkeling 1.700.000 - - - 1.700.000 - - - - - - -
vervanging p-automaten (p/14) 88.000 - 88.000
Parkeergarage De Olmen 7.500.000 - 5.000.000 2.500.000
Modernisering parkeervoorzieningen 450.000 - - 450.000
subtotaal parkeerautomaten 8.038.000 - 88.000 - 450.000 - - - 5.000.000 - 2.500.000 -
totaal programma 3 27.710.396 5.255.000 3.249.451 920.000 9.018.831 2.170.000 3.092.874 875.000 7.396.838 632.500 5.082.403 657.500
Riolering Beerensteinerlaan Pj 190 3.140.128 - 271.000 2.084.096 785.032
CB Riolering Herenstraat e.o. Pj 189 587.071 - 107.167 479.904
CB Riolering Vlietlaan Pj 193 2.168.200 - 170.000 1.998.200
CB Riolering Olmenlaan 874.299 - 437.150 437.149
CB Riolering Veerplein/Veerstraat 664.304 - 332.152 332.152
Riolering Spiegelstr. e.o. Pj 194 2.197.788 - 1.098.894 1.098.894
CB Veldweg riool 454.047 - 23.158 430.889
Riolering Graaf Wichmanlaan e.o. 4.672.749 - 2.336.375 2.336.374
Riolering Slochterenlaan e.o. 2.448.302 - 1.224.151 1.224.151
Riolering Oostereng deelplan 1 2.000.000 - 200.000 1.800.000
GOMM Muiderberg, Eikenlaan 775.440 - 387.720 387.720
GOMM Muiden, Vesting Oost 1.201.179 - 600.589 600.590
GOMM Muiderberg, van der Helstpark 4.497.211 - 1.124.303 3.372.908
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat 5.011.214 - 1.252.803 3.758.411
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan 2.392.980 - 598.245 1.794.735
GOMM Muiderberg, Brink 5.505.336 - 1.376.334 4.129.002
Riolering Energiestraat riool 255.000 - 166.500 88.500
Uitvoering maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast 920.000 - 460.000 230.000 230.000
Afkoppelen particuliere bij projecten openbare ruimte 920.000 - 460.000 230.000 230.000
Waterbestendig herinrichten en (ver)bouwen 184.000 - 92.000 46.000 46.000
Duurzaam ruimtelijk ontwikkelen (klimaatadaptatie) 460.000 - 230.000 115.000 115.000
Vergroenen openbaar gebied en gebouwen 220.000 - 105.000 57.500 57.500
Beschoeiingen 2020 95.000 - 95.000
Beschoeiingen 2022 90.000 - 90.000
subtotaal riool 41.734.248 - 4.162.112 - 14.098.586 - 11.145.456 - 5.294.847 - 7.033.247 -
Upgraden begraafplaatsen 95.000 - 95.000
Revitalisering aula begraf. Bussum 175.000 - 175.000
subtotaal begraafplaatsen 270.000 - 270.000 - - - - - - - - -
Plantsoen Beerensteinerlaan Pj 190 230.727 - - 173.045 57.682
CB Plantsoen Herenstraat e.o. Pj 189 5.937 - 5.937
CB Plantsoen Vlietlaan Pj 193 479.272 - 24.272 455.000
Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194 46.721 - 23.360 23.361
CB Veldweg groen 5.449 - - 5.449
CB Olmenlaan groen 40.425 - 20.212 20.213
CB Veerplein/Veerstraat groen 22.268 - 11.134 11.134
Groen Graaf Wichmanlaan e.o. 98.264 - 49.132 49.132
Groen Slochterenlaan e.o. 80.049 - 40.024 40.025
GOMM Muiden, Mariahoeve 375.380 - 375.380
GOMM Muiderberg, Eikenlaan 79.660 - 39.830 39.830
GOMM Muiderberg, Buitendijke 42.940 - 21.470 21.470
GOMM Muiderberg, van der Helstpark 17.305 - 4.326 12.979
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat 5.933 - 1.483 4.450
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan 80.297 - 20.074 60.223
GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen 10.079 - 2.520 7.559
GOMM Muiderberg, Brink 7.435 - 1.859 5.576
Herinrichting Keverdijk 97.920 - 97.920
Vervangen populieren Gooimeer 240.990 - - 140.990 - - 100.000
Vervangingsinvesteringen groen 495.744 - 26.978 234.383 234.383
Aanleg Tiny Forest (30 jr) 30.000 - 30.000
Bomenplan Muiderberg (30 jr) 400.000 - 400.000
subtotaal groen 2.892.795 - 993.198 - 944.267 - 391.602 - 375.394 - 188.334 -
Totaal programma 5 44.897.043 - 5.425.310 - 15.042.853 - 11.537.058 - 5.670.241 - 7.221.581 -
Nieuwbouw ONS 4.208.214 - 50.000 438.050 1.860.082 1.860.082
Renovatie Vondelschool 4.229.862 - 286.362 - 1.971.750 1.971.750
Renovatie Bussumse Montessorieschool 1.100.000 - 1.100.000
Renovatie Juliana Daltonschool 2.384.267 - 1.958.625 425.642
Renovatie Indoschool 1.762.716 - 1.452.063 310.654
Nieuwbouw Min. Calsschool 143.360 - 143.360 - - -
Nieuwbouw Tweemaster 3.206.095 - 217.120 2.440.188 548.788
Renovatie W. de Zwijger 8.907.183 - 849.779 - 8.057.404
St. Vitus Mavo 4.066.760 - - - 353.201 3.713.559 -
Renovatie Goois Lyceum 984.659 - - - - 984.659
IKC 9.320.000 - 5.090.070 4.229.930
subtotaal Huisvesting onderwijs 40.313.116 - 11.147.379 - 7.406.413 - 3.311.789 - 7.545.391 - 10.902.145 -
Totaal programma 7 40.313.116 - 11.147.379 - 7.406.413 - 3.311.789 - 7.545.391 - 10.902.145 -
Renovatie rondbaan discuskooi AV Tempo Zuid Bussum 63.888 - 63.888
Renovatie veld 4, 5 en 6 HCAW Bussum 61.710 - 61.710
Renovatie veld 2 De Negen Morgen Muiderberg 64.372 - 64.372
Renovatie velden 1, mini1, mini2 BFC Meerweg Bussum 338.800 - 338.800
Renovatie veld 4 SDO De Kuil Bussum 275.880 - 275.880
Renovatie veld 2, mini1, mini2 NCV Naarden 377.520 - 377.520
Renovatie veld 3 SDO De Kuil Bussum 275.880 - 275.880
Renovatie velden 1,3 en 4 HC Naarden 854.260 - 854.260
Overname activa ihkv tariefharmonisatie (10 jr) 800.000 - 800.000
Uitplaatsing zeeverkenners Westbatterij (20 jr) 200.000 - 200.000
Sportvoorzieningen Westbatterijpark 100.000 - 100.000
subtotaal Sport 3.412.310 - 925.598 - 300.000 - 679.052 - 653.400 - 854.260 -
Vervanging speeltoestellen 801.125 - 180.225 155.225 155.225 155.225 155.225
GOMM Muiden, Buitendijke 54.586 - 27.293 27.293
GOMM Muiden, van der Helstpark 12.887 - 3.222 9.665
GOMM Muiden, Dorpsstraat 6.851 - 1.713 5.138
GOMM Muiden, Tesselschadelaan 15.978 - 3.995 11.984
GOMM Muiden, Kocherplantsoen 4.985 - 1.246 3.739
GOMM Muiden, Brink 11.520 - 2.880 8.640
subtotaal Speelvoorzieningen 907.932 - 210.740 - 193.896 - 165.604 - 173.828 - 163.865 -