Sitemap

 1. Blz. 1 Perspectiefnota 2024-2027
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Aan de gemeenteraad
   2. Blz. 5 1. Inleiding
    1. Blz. 6 1 Inleiding
    2. Blz. 7 Leeswijzer
   3. Blz. 8 2. Hoofdlijnen
    1. Blz. 9 2.1 Gooise Meren op koers
     1. Blz. 10 Inleiding
     2. Blz. 11 Van ambities naar uitvoering
     3. Blz. 12 Kaderstelling raad
     4. Blz. 13 Financieel-technische uitgangspunten
    2. Blz. 14 2.2 Financieel beeld Perspectiefnota 2024-2027
     1. Blz. 15 Financieel beeld Perspectiefnota 2024-2027
    3. Blz. 16 2.3 Ontwikkeling weerstandsvermogen en kengetallen
     1. Blz. 17 Weerstandsvermogen
     2. Blz. 18 Kengetallen
   4. Blz. 19 Programma 1 Van en voor iedereen
    1. Blz. 20 3.1.1 Nieuwe ambities
    2. Blz. 21 3.1.2 Overige en autonome ontwikkelingen
    3. Blz. 22 3.1.3 Ruimte maken (oud voor nieuw)
    4. Blz. 23 3.1.4 Nieuwe investeringen
    5. Blz. 24 3.1.5 Financieel beeld
   5. Blz. 25 Programma 2 Kansrijk opgroeien
    1. Blz. 26 3.2.1 Nieuwe ambities
    2. Blz. 27 3.2.2 Overige en autonome ontwikkelingen
    3. Blz. 28 3.2.3 Ruimte maken (oud voor nieuw)
    4. Blz. 29 3.2.4 Nieuwe investeringen
    5. Blz. 30 3.2.5 Financieel beeld
   6. Blz. 31 Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving
    1. Blz. 32 3.3.1 Nieuwe ambities
    2. Blz. 33 3.3.2 Overige en autonome ontwikkelingen
    3. Blz. 34 3.3.3 Ruimte maken (oud voor nieuw)
    4. Blz. 35 3.3.4 Nieuwe investeringen
    5. Blz. 36 3.3.5 Financieel beeld
   7. Blz. 37 Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar
    1. Blz. 38 3.4.1 Nieuwe ambities
    2. Blz. 39 3.4.2 Overige en autonome ontwikkelingen
    3. Blz. 40 3.4.3 Ruimte maken (oud voor nieuw)
    4. Blz. 41 3.4.4 Nieuwe investeringen
    5. Blz. 42 3.4.5 Financieel beeld
   8. Blz. 43 Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening
    1. Blz. 44 3.5.1 Nieuwe ambitie
    2. Blz. 45 3.5.2 Overige en autonome ontwikkelingen
    3. Blz. 46 3.5.3 Ruimte maken (oud voor nieuw)
    4. Blz. 47 3.5.4 Nieuwe investeringen
    5. Blz. 48 3.5.5 Financieel beeld
   9. Blz. 49 Programma 6 Financieel gezond
    1. Blz. 50 3.6.1 Nieuwe ambities
    2. Blz. 51 3.6.2 Overige en autonome ontwikkelingen
    3. Blz. 52 3.6.3 Ruimte maken (oud voor nieuw)
    4. Blz. 53 3.6.4 Nieuwe investeringen
    5. Blz. 54 3.6.5 Technische uitgangspunten
    6. Blz. 55 3.6.5 Financieel beeld
   10. Blz. 56 4 Investeringsplan
    1. Blz. 57 Investeringsplan
  2. Zoeken
  3. Publicatie bijlagen
  4. Contact
  5. PrivacyStatement
  6. Sitemap