4 Investeringsplan

Investeringsplan

Terug naar navigatie - Investeringsplan
Programma 1 Voor en van iedereen Totaal Uitgaven t/m 2027 Totaal inkomsten t/m 2027 Uitgaven 2024 Inkomsten 2024 Uitgaven 2025 Inkomsten 2025 Uitgaven 2026 Inkomsten 2026 Uitgaven 2027 Inkomsten 2027
Renovatie veld 2 NVC Naarden 331.400 - 331.400
Renovatie veld 3 SDO De Kuil Bussum 314.880 - 314.880
Renovatie velden 1,3 en 4 HC Naarden 974.260 - 974.260
Toplaag Veld 2 HCAW 105.000 - 105.000
Toplaag Veld 3 HCAW De Vallei 70.000 - 70.000
Toplaag veld 1 SDO Kuil 50.000 - 50.000
Renovatie coating atletiek AV Tempo 325.000 - 325.000
SP De Negen Morgen - S.C. Muiderberg toplaag veld 3 174.482 - 174.482
SP Meerweg - B.F.C. toplaag veld 2,3 en 4 860.068 - 860.068
SP Sportvallei H.C.A.W. toplaag veld 1 111.320 - 111.320
subtotaal Sport (incl. BTW) 3.316.410 - 1.289.140 - 1.477.270 - 445.000 - 105.000 -
Vervanging speeltoestellen 408.375 - 102.094 102.094 102.094 102.094
Spelen Spiegelstraat e.o. 31.053 - 27.948 3.105
Spelen Graaf Wichmanlaan e.o. 32.220 - 19.332 12.888
subtotaal Speelvoorzieningen 471.648 - 121.426 - 142.930 - 105.199 - 102.094 -
Programma 1 Voor en van iedereen 3.788.058 0 1.410.566 0 1.620.200 0 550.199 0 207.094 0
Programma 2 Kansrijk opgroeien Totaal Uitgaven t/m 2027 Totaal inkomsten t/m 2027 Uitgaven 2024 Inkomsten 2024 Uitgaven 2025 Inkomsten 2025 Uitgaven 2026 Inkomsten 2026 Uitgaven 2027 Inkomsten 2027
Renovatie Julianaschool kwartln 2.230.482 - 178.439 1.539.282 512.761 -
Renovatie RK Montessorieschool 6.652.532 - - - 552.840 6.099.692
Renovatie Vituscollege 13.051.920 - - - - 13.051.920
Nieuwbouw St. Vitus Mavo 4.640.760 - 403.201 4.237.559 - -
Renovatie Vondel school 3.795.682 - 3.795.682 - - -
Renovatie Goois Lyceum - - - - - -
Renovatie Willem de Zwijger 18.386.808 - 9.193.404 9.193.404 - -
Renov 2e fase Bussumse Montessorieschool 2.176.075 - - - - 2.176.075
Nieuwbouw ONS/KC De Meerstroom 2.122.082 - 2.122.082 - - -
Minister Calsschool 2.279.761 - - 1.824.009 455.752 -
subtotaal Onderwijshuisvesting 55.336.102 - 15.692.808 - 16.794.254 - 1.521.353 - 21.327.687 -
Deze planning van renovatie dan wel nieuwbouw is gebaseerd op het in 2018 vastgestelde IHP (Integraal Huisvestingsplan Onderwijs) en betreft nog geen geactualiseerde cijfers. Binnenkort leggen we u een nieuw voorstel voor. Afhankelijk van de keuzes wordt de meerjarenbegroting bijgesteld. Gelet op de stijgende bouwkosten zal dit om substantiële aanpassingen gaan.
Programma 2 Kansrijk opgroeien 55.336.102 - 15.692.808 - 16.794.254 - 1.521.353 - 21.327.687 -
Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving Totaal Uitgaven t/m 2027 Totaal inkomsten t/m 2027 Uitgaven 2024 Inkomsten 2024 Uitgaven 2025 Inkomsten 2025 Uitgaven 2026 Inkomsten 2026 Uitgaven 2027 Inkomsten 2027
Wegen Herenstraat e.o. Pj 189 84.760 25.000 - - 42.380 25.000 42.380 -
Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194 499.476 100.000 449.528 50.000 49.948 50.000 - -
Veldweg Wegen 70.296 - - - 24.185 - 46.111 -
Olmenlaan wegen 337.188 75.000 - - - - 168.594 37.500 168.594 37.500
Veerstraat/Veerplein wegen 1.328.442 - 664.221 - 664.221 - - -
Wegen Slochterenlaan e.o. 455.092 150.000 - - - - 227.546 75.000 227.546 75.000
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat 788.057 100.000 135.000 - 300.000 100.000 353.057 -
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan 429.458 100.000 64.418 - 64.419 - 225.466 100.000 75.155
GOMM Muiderberg, Brink 748.544 100.000 - - - - 374.272 - 374.272 100.000
Wegen Graaf Wichmanlaan e.o. 2.927.084 - 1.756.250 1.170.834
subtotaal Wegen 7.668.397 650.000 3.069.417 50.000 2.315.987 175.000 1.437.426 212.500 845.567 212.500
Zonnegeluidswal Naarderwoonbos 421.314 100.000 421.314 100.000
Abri/voetgangersbruggetje 1.000.000 - 1.000.000 -
subtotaal Civiele kunstwerken 1.421.314 100.000 1.421.314 100.000 - - - - - -
Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189 61.718 - - 30.859 30.859
Op.verl. Nieuwe Spiegelstr. e.o. Pj 194 295.659 - 266.093 29.566 -
Olmenlaan OV 149.982 - - - 74.991 74.991
Veerstraat/Veerplein OV 166.265 - 83.133 83.132 -
Veldweg OV 51.265 - - 5.265 46.000
OV Graaf Wichmanlaan e.o. 495.122 - 297.073 198.049 -
OV Slochterenlaan e.o. 325.430 - - - 162.715 162.715
GOMM Muiden Vesting Oost 33.376 - 11.125 16.688 5.563
GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen OV 56.462 - - 56.462 -
OV Burg van Wettumweg 83.500 - 83.500 - -
subtotaal Openbare verlichting 1.718.779 - 740.924 - 420.021 - 320.128 - 237.706 -
Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving Totaal Uitgaven t/m 2027 Totaal inkomsten t/m 2027 Uitgaven 2024 Inkomsten 2024 Uitgaven 2025 Inkomsten 2025 Uitgaven 2026 Inkomsten 2026 Uitgaven 2027 Inkomsten 2027
Riolering Herenstraat e.o. Pj 189 670.070 - - 335.035 335.035
Riolering Spiegelstr. e.o. Pj 194 2.565.157 - 2.308.641 256.516 -
Veldweg riool 518.047 - - 26.158 491.889
Riolering Oostereng deelplan 1 2.054.000 - - - 1.027.000 1.027.000
Riolering Graaf Wichmanlaan eo 3.578.980 - 2.147.388 1.431.592 -
CB Riolering Olmenlaan 884.300 - - - 442.150 442.150
Riolering Slochterenlaan e.o. 2.394.302 - - - 1.197.151 1.197.151
GOMM Muiden, Vesting Oost 1.066.755 - 188.251 658.878 219.626
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat 5.611.630 - 1.150.000 2.230.815 2.230.815
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan 2.229.980 - 272.998 272.998 1.262.988 420.996
GOMM Muiderberg, Brink 5.581.334 - 0 0 2.790.666 2.790.668
Lorentzweg-Pr. Beatrixplantsoen riolering 6.522.299 - 0 6.522.299
Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat 1.040.895 - 346.965 346.965 346.965
subtotaal Riolering 34.717.749 - 6.067.278 - 12.081.256 - 10.344.285 - 6.224.930 -
Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194 72.124 - 64.912 7.212 - -
Olmenlaan groen 46.425 - - - 23.212 23.213
Modernisering parkeervoorziening (PN18) 257.000 - 257.000 - - -
Vervangen populieren Gooimeer fase 2 114.000 - 114.000 - - -
Vervangen populieren Gooimeer fase 3 114.000 - - - - 114.000
Groen Graaf Wichmanlaan e.o. 87.148 - 52.289 34.859 - -
Groen Slochterenlaan e.o. 92.050 - - - 46.025 46.025
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan 91.297 - 13.695 13.695 47.930 15.977
Vervangingsinvesteringen groen 534.766 - 267.383 267.383 - -
subtotaal Groen 1.408.810 - 769.279 - 323.149 - 117.167 - 199.215 -
DAF vrachtwagen 213.000 - 213.000
Volkswagen Transporter 79.000 - 79.000
Shovel 68.000 - 68.000
Nissan Primastar 54.000 - 54.000
Volkswagen Transporter (VD-774-G) (2) 79.000 - 79.000
subtotaal Tractie 493.000 - 493.000 - - - - - - -
Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving 47.428.049 750.000 12.561.212 150.000 15.140.413 175.000 12.219.006 212.500 7.507.418 212.500
Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar Totaal Uitgaven t/m 2027 Totaal inkomsten t/m 2027 Uitgaven 2024 Inkomsten 2024 Uitgaven 2025 Inkomsten 2025 Uitgaven 2026 Inkomsten 2026 Uitgaven 2027 Inkomsten 2027
Vestingwallen Muiden, fase 2 1.483.000 800.000 685.000 600.000 456.000 200.000 342.000
Havenkom Naarden - -
subtotaal gebiedsontwikkeling 1.483.000 800.000 685.000 600.000 456.000 200.000 342.000 - - -
Parkeergarage De Olmen 8.398.000 - 2.853.000 5.545.000
Parkeerverwijssysteem 2025 8.398.000 - 2.853.000 5.545.000
subtotaal parkeren 8.398.000 - 2.853.000 - 5.545.000 - - - - -
verkeersveiligheidsknelpunten
Strategisch Plan Verkeersveiligheid - - - - -
Verkeersmaatregelen Hocras locatie 1.500.000 - 100.000 1.400.000
Brinklaan Noord 150.000 65.000 150.000 65.000
Amersfoortse straatweg (uitvoering) 350.000 - 350.000
Laarderweg 120.000 300.000 300.000 120.000
Dr. F. van Eedenweg 92.000 250.000 250.000 92.000
Landstraat 1.250.000 500.000 1.250.000 500.000
schoolzones 600.000 - 150.000 150.000 150.000 150.000
Autoluw maken centra Muiden uitvoering 150.000 - 150.000
Hoogwaardig fietsnetwerk
Aanleg fietsroutes/straten reg.ovk 2023 685.000 420.000 685.000 420.000 -
Aanleg fietsroutes/straten reg.ovk 2024 685.000 495.000 - - 685.000 495.000
Vrijliggend fietspad Mariahoeveweg 695.000 455.000 200.000 455.000 495.000
Herenstraat fietsstraat 75.000 30.000 75.000 30.000
subtotaal mobiliteit 6.352.000 2.515.000 1.310.000 515.000 2.785.000 1.005.000 857.000 495.000 1.400.000 500.000
Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar 16.233.000 3.315.000 4.848.000 1.115.000 8.786.000 1.205.000 1.199.000 495.000 1.400.000 500.000
Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening Totaal Uitgaven t/m 2027 Totaal inkomsten t/m 2027 Uitgaven 2024 Inkomsten 2024 Uitgaven 2025 Inkomsten 2025 Uitgaven 2026 Inkomsten 2026 Uitgaven 2027 Inkomsten 2027
Mobiele werkplekken/devices 848.000 - 212.000 212.000 212.000 212.000
Fysieke hosts, acces switches,wifi 300.000 - 150.000 150.000
Vaste werkplekken (schermen) 140.000 - - - 140.000
Taperobot / server dedicated 60.000 - - 60.000
Devices & raadomgeving (3 jr) 132.500 - - - 132.500
Programma digitalisering 1.500.000 - 450.000 350.000 350.000 350.000
Nieuwe werkplek en serveromgeving 1.700.000 - 1.700.000
subtotaal Automatisering 4.680.500 - 812.000 - 772.000 - 702.000 - 2.394.500 -
Kantoormeubilair (bureaus) 57.000 - - 57.000
Kantoormeubilair verg.tafels en -stoelen 185.160 - - 185.160
Kantoormeub. AV app./toegangsbeveiliging 456.000 - 100.000 356.000
Keukenapparatuur 30.000 - 30.000
subtotaal Kantoormeubilair 728.160 - 100.000 - 628.160 - - - - -
Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening 5.408.660 - 912.000 - 1.400.160 - 702.000 - 2.394.500 -
Programma 6 Financieel gezond Totaal Uitgaven t/m 2027 Totaal inkomsten t/m 2027 Uitgaven 2024 Inkomsten 2024 Uitgaven 2025 Inkomsten 2025 Uitgaven 2026 Inkomsten 2026 Uitgaven 2027 Inkomsten 2027
Renovatie Gemeentewerven (Voorbereidingskrediet) 150.000 - 150.000
subtotaal Gebouwen 150.000 - 150.000 - - - - - - -
Programma 6 Financieel gezond 150.000 - 150.000 - - - - - - -
Totaal Programma's 128.343.869 4.065.000 35.574.586 1.265.000 43.741.027 1.380.000 16.191.558 707.500 32.836.699 712.500