Omschrijving (toelichting)

De woningmarkt in Gooise Meren staat onder druk. Bovendien is het aantal ontwikkellocaties in gemeentelijk bezit beperkt. In deze omstandigheden is het niet altijd vanzelfsprekend dat er voldoende woningen worden gerealiseerd in het betaalbare en middensegment. Hierop willen we meer regie voeren. Een van de manieren is het gebruik maken van de wettelijke mogelijkheid (Besluit ruimtelijke ordening) tot het vastleggen van percentages van bepaalde woningbouwcategorieën (sociale huur, middensegment) in nieuw vast te stellen bestemmingsplannen. In 2021 stellen we een doelgroepenverordening op. Door middel van de doelgroepenverordening kan er gebruik gemaakt worden aan het vastleggen van percentages van bepaalde wooncategorieën in bestemmingsplannen.

 

Omschrijving (label)
VV2-2021Toelichting

--

Kwaliteit

Projectopdracht is wel al opgesteld. Doel was/is om uiterlijk in Q4 de doelgroepenverordening bij de raad te hebben liggen. Voor vaststelling dit jaar is de doorlooptijd van de besluitvorming in de raad het grote struikelpunt. Dat kost het grootste deel van de doorlooptijd. Het opstellen van de verordening kost niet veel tijd. Er liggen namelijk al veel voorbeelden, zoals bijvoorbeeld de verordening van Hilversum. Heb in de toelichting aangegeven: “Vanwege capaciteit / prioritering wordt het opstellen van de doelgroepenverordening uitgevoerd in 2022.