1. Programma Inwoners en Bestuur

Financiële bijstellingen

Afwikkeling diverse dossiers Naarderbos / Oud Valkeveen

Terug naar navigatie - Afwikkeling diverse dossiers Naarderbos / Oud Valkeveen

Voor advisering (juridisch en ruimtelijke ordening) met betrekking tot alle lopende procedures is budget nodig. Dit budget wordt jaarlijks geraamd op basis van een prognose. Dit bedrag is een prognose van de gemiddelde uitgaven die zijn gemaakt voor juridische ondersteuning in 2020 en gedeeltelijk 2021. Voor het begrotingsjaar is een bedrag van € 150.000 nodig.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 150.000 nadelig (incidenteel).