Sitemap

 1. Blz. 1 VV1-2024
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
   2. Blz. 5 Hoofdlijnen
    1. Blz. 6 Financiën
     1. Blz. 7 Hoofdlijnen
    2. Blz. 8 Leeswijzer
     1. Blz. 9 Leeswijzer
   3. Blz. 10 Programma 1 Voor en van iedereen
    1. Blz. 11 1.1. Gezondheid
     1. Blz. 12 1.1. Gezondheid
    2. Blz. 13 1.2. Sport & bewegen
     1. Blz. 14 Kleedkamer Rugbyclub ‘t Gooi
     2. Blz. 15 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    3. Blz. 16 1.3. Welzijn
     1. Blz. 17 Structurele dekking indexeren subsidie 2024 Versa Welzijn
     2. Blz. 18 Transformatie basisinfrastructuur voorveld jeugd
     3. Blz. 19 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    4. Blz. 20 1.4. Maatschappelijke & culturele voorzieningen
     1. Blz. 21 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    5. Blz. 22 Financieel overzicht programma 1
   4. Blz. 23 Programma 2 Kansrijk opgroeien
    1. Blz. 24 2.1. Jeugdbeleid
     1. Blz. 25 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    2. Blz. 26 2.2. Jeugdzorg
     1. Blz. 27 Overbruggingszorg
     2. Blz. 28 Transformatie basisinfrastructuur voorveld jeugd
     3. Blz. 29 Loon- en prijsbijstelling jeugdzorg
     4. Blz. 30 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    3. Blz. 31 2.3. Onderwijs & onderwijshuisvesting
     1. Blz. 32 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    4. Blz. 33 Financieel overzicht programma 2
   5. Blz. 34 Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving
    1. Blz. 35 3.1. Wonen
     1. Blz. 36 3.1. Wonen
    2. Blz. 37 3.2. Buitenruimte & leefomgeving
     1. Blz. 38 Algemene hogere druk op prijspeil in bouwsector
     2. Blz. 39 Onderhoud civiele kunstwerken & Onderhoud openbare verlichting
     3. Blz. 40 Onderhoud groen en gras
     4. Blz. 41 Krijgsman, uitbestede werkzaamheden straatreiniging
     5. Blz. 42 Kredieten
     6. Blz. 43 Vervanging asfaltdeklagen
     7. Blz. 44 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    3. Blz. 45 3.3. Duurzaamheid
     1. Blz. 46 Aanvulling budget duurzaamheidslening
     2. Blz. 47 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    4. Blz. 48 3.4. Ruimtelijke ontwikkeling
     1. Blz. 49 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    5. Blz. 50 Financieel overzicht programma 3
   6. Blz. 51 Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar
    1. Blz. 52 4.1. Economie
     1. Blz. 53 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    2. Blz. 54 4.2. Toerisme & cultureel erfgoed
     1. Blz. 55 Opschonen en aanbrengen eenduidige aanlegvoorzieningen
     2. Blz. 56 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    3. Blz. 57 4.3. Werk & inkomen
     1. Blz. 58 Toevoeging SISA gelden inburgering
     2. Blz. 59 Noodopvang vluchtelingen
     3. Blz. 60 Transitiekosten Oekraine
     4. Blz. 61 Bijzondere bijstand en vroegsignalering
     5. Blz. 62 Handhavers sociale recherche Hilversum en Wijdemeren
     6. Blz. 63 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    4. Blz. 64 4.4. Mobiliteit
     1. Blz. 65 Doelstellingen
      1. Blz. 66 4.4.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 67 Bevorderen gebruik van fiets en openbaar vervoer
     2. Blz. 68 Aanleg nieuwe bushaltes
     3. Blz. 69 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    5. Blz. 70 Financieel overzicht programma 4
   7. Blz. 71 Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening
    1. Blz. 72 5.1 Dienstverlening & communicatie
     1. Blz. 73 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    2. Blz. 74 5.2. Veiligheid & handhaving
     1. Blz. 75 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    3. Blz. 76 5.3. Bestuur & organisatie
     1. Blz. 77 Doelstellingen
      1. Blz. 78 5.3.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 79 Democratische kwaliteit - uitwerken middelen voor participatie
     2. Blz. 80 Meerkosten audiovisuele apparatuur
     3. Blz. 81 Realistische dienstverlening
     4. Blz. 82 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    4. Blz. 83 5.4. Bestuurlijke samenwerking
     1. Blz. 84 Streekarchief Gooi en Vechtstreek
     2. Blz. 85 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    5. Blz. 86 Financieel overzicht programma 5
   8. Blz. 87 Programma 6 Financieel gezond
    1. Blz. 88 6.1. Financiën
     1. Blz. 89 Dividend BNG
     2. Blz. 90 Septembercirculaire 2023
     3. Blz. 91 Decembercirculaire 2023
     4. Blz. 92 Voortgang nieuw financieel systeem
     5. Blz. 93 Verwerken structurele mutaties uit VV2 2023
     6. Blz. 94 Subsidieadviseur
     7. Blz. 95 Tegenhanger Streekarchief Gooi en Vechtstreek
     8. Blz. 96 Handhavers sociale recherche Hilversum en Wijdemeren
     9. Blz. 97 Realistische dienstverlening
     10. Blz. 98 Esco Prestatiecontract
     11. Blz. 99 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    2. Blz. 100 6.2. Vastgoed
     1. Blz. 101 Eenmalige tegemoetkoming aan Sportfondsen Gooise Meren i.v.m. de fors gestegen energielasten
     2. Blz. 102 Esco prestatiecontract
     3. Blz. 103 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    3. Blz. 104 6.3. Grondbeleid
     1. Blz. 105 Esco prestatiecontract
     2. Blz. 106 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    4. Blz. 107 6.4. Belastingen
     1. Blz. 108 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    5. Blz. 109 Financieel overzicht programma 6
   9. Blz. 110 Financiële recapitulatie programma's
    1. Blz. 111 Financiële recapitulatie programma's
   10. Blz. 112 Mutaties 1e Voortgangsverslag 2024 en Meerjarige doorwerking
    1. Blz. 113 Mutaties 1e Voortgangsverslag 2024
    2. Blz. 114 Meerjarige doorwerking
   11. Blz. 115 Begrotingswijzigingen 2024
    1. Blz. 116 Hieronder treft u een overzicht aan van de begrotingswijzigingen t/m maart 2024.
  2. Zoeken
  3. Publicatie bijlagen
  4. Contact
  5. PrivacyStatement
  6. Sitemap