Financiële recapitulatie programma's

Financiële recapitulatie programma's

Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie programma's
Financiële Recapitulatie Programma's Lasten/ Baten Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen t/m maart Wijzigingen 1e Voortgangsverslag Begroting 2024 gewijzigd
(bedragen x € 1.000)
Programma 1 L 30.205 788 739 31.732
B -4.014 -0 -38 -4.052
Resultaat voor bestemming 26.191 788 701 27.679
Toevoeging reserves L - - - -
Onttrekking reserves B -141 0 - -141
Resultaat na bestemming 26.050 788 701 27.539
Programma 2 L 25.057 297 400 25.754
B -468 -263 -384 -1.116
Resultaat voor bestemming 24.589 34 16 24.638
Toevoeging reserves L - - - -
Onttrekking reserves B -335 0 - -335
Resultaat na bestemming 24.254 34 16 24.303
Programma 3 L 42.403 4.013 54 46.470
B -22.793 -6.755 - -29.548
Resultaat voor bestemming 19.610 -2.743 54 16.922
Toevoeging reserves L - - - -
Onttrekking reserves B -651 200 - -451
Resultaat na bestemming 18.959 -2.543 54 16.470
Programma 4 L 28.263 779 17.344 46.386
B -17.741 -154 -17.250 -35.144
Resultaat voor bestemming 10.522 626 94 11.242
Toevoeging reserves L - - - -
Onttrekking reserves B - - - -
Resultaat na bestemming 10.522 626 94 11.242
Programma 5 L 13.940 10 213 14.162
B -1.360 -8 86 -1.282
Resultaat voor bestemming 12.580 1 299 12.880
Toevoeging reserves L - - - -
Onttrekking reserves B - - - -
Resultaat na bestemming 12.580 1 299 12.880
Programma 6 L 35.457 3.001 -299 38.159
B -126.491 -1.707 448 -127.750
Resultaat voor bestemming -91.034 1.294 149 -89.591
Toevoeging reserves L - - - -
Onttrekking reserves B -1.500 -200 - -1.700
Resultaat na bestemming -92.534 1.094 149 -91.291
Saldo -169 -0 1.313 1.143