Mutaties 1e Voortgangsverslag 2024 en Meerjarige doorwerking

Mutaties 1e Voortgangsverslag 2024

Terug naar navigatie - Mutaties 1e Voortgangsverslag 2024
Mutaties 1e Voortgangsverslag 2024 (bedragen in € x 1.000) Baten Lasten Kredieten Incidenteel / Structureel Budgettair neutraal
2024 2024 2024
1. Voor en van iedereen -38 744
1.1 Gezondheid 9 8
Overige wijzigingen < € 70.000 9 15 Structureel
Overige wijzigingen < € 70.000 -7 Incidenteel
1.2 Sport & bewegen -13 121
Kleedkamers Rugby 40 Incidenteel
Overige wijzigingen < € 70.000 16 Structureel
Overige wijzigingen < € 70.000 -13 105 Incidenteel deel incidenteel '25
1.3 Welzijn -34 608
Indexering subsidie Versa 315 Structureel
Transformatie basisinfrastuctuur voorveld 125 Incidenteel Budgettairneutraal over progr
Overige wijzigingen < € 70.000 -34 168 Incidenteel
1.4 Maatschappelijke & culturele voorzieningen - 7
Overige wijzigingen < € 70.000 4 Structureel
Overige wijzigingen < € 70.000 3 Incidenteel
2. Kansrijk opgroeien -384 400
2.1 Jeugdbeleid -46 -
Overige wijzigingen < € 70.000 -46 Structureel
2.2 Jeugdzorg -339 404
Transformatie basisinfrastuctuur voorveld -125 Incidenteel Budgettairneutraal over progr
Loon- en prijsbijstelling jeugdzorg 111 Incidenteel meerjarig incidenteel
Overbruggingszorg -339 339 Incidenteel Budgettairneutraal
Overige wijzigingen < € 70.000 79 Incidenteel
2.3 Onderwijs en onderwijshuisvesting - -4
Overige wijzigingen < € 70.000 -4 Incidenteel
3. Passend wonen in groene omgeving - 55
3.2 Buitenruimte & leefomgeving - 88
Spiegelstraat - Impulsregeling Klimaatadaptatie -216 Incidenteel
Krijgsman, uitbestede werkzaamheden straatreiniging 230 Structureel
Vervanging asfaltdeklagen 850 Incidenteel
Vervangen detectielussen VRI Bussummergrindweg - Struikheiweg 95 Incidenteel
Openbare verlichting -1.100 Incidenteel meerjarig incidenteel
Nieuwe investering openbare verlichting 2024 300 Incidenteel
Bodemsanering kindcentrum De Meerstoom 92 Incidenteel
Riolering kindcentrum De Meerstroom 238 Incidenteel
Reparatie bankjes Mouwtje en Bilderdijkpark 55 Incidenteel
Renovatie groen Bilderdijkpark 135 Incidenteel
Bijstellen lopende kredieten tractie 73 Incidenteel
Aanschaf extra strooier/ noodstrooier 38 Incidenteel
Vervangen deel vuilwater hoofdriool Nieuwe Hilversumseweg 110 Incidenteel
Elektrakasten 135 Incidenteel
Overige wijzigingen < € 70.000 6 Structureel
Overige wijzigingen < € 70.000 10 Incidenteel
3.3 Duurzaamheid - -88
Tegenhanger doorwerking VV2 -18 Structureel
Overige wijzigingen < € 70.000 -70 Incidenteel
3.4 Ruimtelijke ontwikkeling - 55
Overige wijzigingen < € 70.000 55 Incidenteel
4. Economisch vitaal en bereikbaar -17.250 17.343
4.1 Economie - -39
Tegenhanger doorwerking VV2 -60 Structureel
Overige wijzigingen < € 70.000 21 Incidenteel
4.2 Toerisme & cultureel erfgoed -63 147
Opschonen en aanbrengen eenduidige aanlegvoorzieningen 100 Incidenteel meerjarig incidenteel
Tegenhanger streekarchief Gooi en Vechtstreek -58
Esco prestatiecontract tegenhanger 29 Structureel
Overige wijzigingen < € 70.000 6 Structureel
Overige wijzigingen < € 70.000 -5 12 Incidenteel
4.3 Werk & inkomen -17.161 17.179
Toevoeging SISA gelden inburgering -628 628 Incidenteel Budgettairneutraal
Noodopvang vluchtelingen -10.500 10.500 Incidenteel Budgettairneutraal
Transitiekosten Oekraine -5.767 5.767 Incidenteel Budgettairneutraal
Bijzondere bijstand en vroegsignalering 99 Incidenteel
Tegenhanger doorwerking VV2 -266 95 Structureel
Overige wijzigingen < € 70.000 90 Structureel
4.4 Mobiliteit -26 56
Aanleg fietsroutes/straten regionale overeenkomst 450 Incidenteel
Aanleg nieuwe bushaltes 635 Incidenteel
Overige wijzigingen < € 70.000 -26 44 Structureel
Overige wijzigingen < € 70.000 12 Structureel
5. Duidelijke en transparante dienstverlening 86 212
5.1 Diensverlening en communicatie -2 62
Overige wijzigingen < € 70.000 -2 62 Incidenteel
5.2 Veiligheid en handhaving - 17
Tegenhanger doorwerking VV2 -25 Structureel
Overige wijzigingen < € 70.000 42 Incidenteel
5.3 Bestuur & organisatie - -141
Meerkosten audiovisuele apparatuur 350 Incidenteel
Overige wijzigingen < € 70.000 -141 Incidenteel deel meerjarig incidenteel
5.4 Bestuurlijke samenwerking 88 274
Streekarchief Gooi en Vechtstreek 88 350 Structureel
Overige wijzigingen < € 70.000 -76 Incidenteel
6. Financieel gezond 448 -299
6.1 Financiën 757 -109
Dividend BNG 70 Incidenteel
Septembercirculaire -433 Structureel
Decembercirculaire 1.113 Structureel
Verwerken structurele mutaties uit VV2 2023 -24 Structureel
Tegenhanger streekarchief Gooi en Vechtstreek -373 Structureel
Esco prestatiecontract tegenhanger 122 Structureel
Inhuur t.b.v. ERPx 140 Incidenteel
Overige wijzigingen < € 70.000 17 Structureel
Overige wijzigingen < € 70.000 7 9 Incidenteel
6.2 Vastgoed -309 -515
Tegemoetkoming Sportfondsen GM 80 Incidenteel
Esco prestatiecontract -235 -663 Structureel
Tegenhanger streekarchief Gooi en Vechtstreek -67 Structureel
Overige wijzigingen < € 70.000 63 Structureel
Overige wijzigingen < € 70.000 -7 5 Incidenteel
6.3 Grondbeleid - 253
Esco prestatiecontract tegenhanger 225 Structureel
Overige wijzigingen < € 70.000 28 Incidenteel
6.4 Belastingen - 72
Overige wijzigingen < € 70.000 72 Incidenteel
Totaal in € x 1.000 -17.138 18.455

Meerjarige doorwerking

Terug naar navigatie - Meerjarige doorwerking
Omschrijving 2025 2026 2027 2028
1. Voor en van iedereen 486 N 464 N 473 N 473 N
1.1 Gezondheid 7 N 5 N 14 N 14 N
Overige wijzigingen < € 70.000 7 N 5 N 14 N 14 N
1.2 Sport & bewegen 33 N 13 N 13 N 13 N
Overige wijzigingen < € 70.000 33 N 13 N 13 N 13 N
1.3 Welzijn 442 N 442 N 442 N 442 N
Indexering subsidie Versa 442 N 442 N 442 N 442 N
1.4 Maatschapelijke en culturele voorzieningen 4 N 4 N 4 N 4 N
Overige wijzigingen < € 70.000 4 N 4 N 4 N 4 N
2. Kansrijk opgroeien 109 N 45 N 45 N 45 N
2.1 Jeugdbeleid 46 V 46 V 46 V 46 V
Overige wijzigingen < € 70.000 46 V 46 V 46 V 46 V
2.2 Jeugdzorg 146 N 82 N 82 N 82 N
loon- en prijsbijstelling jeugdzorg 146 N 82 N 82 N 82 N
2.3 Onderwijs en onderwijshuisvesting 9 N 9 N 9 N 9 N
Overige wijzigingen < € 70.000 9 N 9 N 9 N 9 N
3. Passend wonen in groene omgeving 972 V 128 N 128 N 128 N
3.2 Buitenruimte & leefomgeving 912 V 188 N 188 N 188 N
Krijgsman, uitbestede werkzaamheden straatreiniging 230 N 230 N 230 N 230 N
Openbare verlichting 1.100 V
Overige wijzigingen < € 70.000 42 V 42 V 42 V 42 V
3.3 Duurzaamheid 105 V 105 V 105 V 105 V
Overige wijzigingen < € 70.000 105 V 105 V 105 V 105 V
3.4 Ruimtelijke ontwikkeling 45 N 45 N 45 N 45 N
Overige wijzigingen < € 70.000 45 N 45 N 45 N 45 N
4. Economisch vitaal en bereikbaar 73 V 173 V 175 V 194 V
4.1 Economie 46 V 46 V 46 V 46 V
Overige wijzigingen < € 70.000 46 V 46 V 46 V 46 V
4.2 Toerisme & cultureel erfgoed 81 N 18 V 18 V 18 V
Opschonen en aanbrengen eenduidige aanlegvoorzieningen 100 N
Overige wijzigingen < € 70.000 19 V 18 V 18 V 18 V
4.3 Werk & inkomen 107 V 108 V 110 V 129 V
Overige wijzigingen < € 70.000 107 V 108 V 110 V 129 V
4.4 Mobiliteit 1 V 1 V 1 V 1 V
Overige wijzigingen < € 70.000 1 V 1 V 1 V 1 V
5. Duidelijke en transparante dienstverlening 356 N 354 N 444 N 395 N
5.1 Dienstverlening en communicatie 43 N 43 N 43 N 43 N
Overige wijzigingen < € 70.000 43 N 43 N 43 N 43 N
5.2 Veiligheid &handhaving 11 N 9 N 39 V 88 V
Overige wijzigingen < € 70.000 11 N 9 N 39 V 88 V
5.3 Bestuur & organisatie 41 V 41 V 2 N 2 N
Overige wijzigingen < € 70.000 41 V 41 V 2 N 2 N
5.4 Bestuurlijke samenwerking 343 N 343 N 438 N 438 N
Streekarchief Gooi en Vechtstreek 438 N 438 N 438 N 438 N
Overige wijzigingen < € 70.000 95 V 95 V
6. Financieel gezond 565 V 243 V 2.065 V 2.651 V
6.1 Financiën 120 N 443 N 1.378 V 1.966 V
Septembercirculaire 185 V 213 N 1.466 V 2.055 V
Decembercirculaire 510 N 432 N 436 N 439 N
Tegenhanger streekarchief Gooi en Vechtstreek 373 V 373 V 373 V 373 V
Overige wijzigingen < € 70.000 168 N 171 N 25 N 23 N
6.2 Vastgoed 937 V 937 V 937 V 937 V
Esco prestatiecontract 898 V 898 V 898 V 898 V
Tegenhanger streekarchief Gooi en Vechtstreek 67 V 67 V 67 V 67 V
Overige wijzigingen < € 70.000 28 N 28 N 28 N 28 N
6.3 Grondbeleid 254 N 253 N 252 N 254 N
Esco tegenhanger 225 N 225 N 225 N 225 N
Overige wijzigingen < € 70.000 29 N 28 N 27 N 29 N
6.4 Belastingen 2 V 2 V 2 V 2 V
Overige wijzigingen < € 70.000 2 V 2 V 2 V 2 V
Totaal in € x 1.000 658 V 575 N 1.149 V 1.804 V