Recapitulatie

Financiële Recapitulatie Programma's

Recapitulatie

Terug naar navigatie - Recapitulatie
Financiële Recapitulatie Programma's Lasten/ Baten Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen t/m april Wijzigingen 1e Voortgangsverslag Begroting 2023 gewijzigd
(bedragen x € 1.000)
Programma 1 L 26.505 -21 2.817 29.301
B -3.384 - -849 -4.234
Resultaat voor bestemming 23.121 -21 1.968 25.067
Toevoeging reserves L - - 2.000 2.000
Onttrekking reserves B -171 - -68 -239
Resultaat na bestemming 22.949 -21 3.900 26.828
Programma 2 L 20.798 846 413 22.058
B -957 -727 125 -1.559
Resultaat voor bestemming 19.841 119 538 20.498
Toevoeging reserves L - - - -
Onttrekking reserves B -91 - - -91
Resultaat na bestemming 19.750 119 538 20.408
Programma 3 L 41.877 958 1.716 44.551
B -27.047 -3.169 -471 -30.687
Resultaat voor bestemming 14.830 -2.212 1.245 13.864
Toevoeging reserves L - 2.190 - 2.190
Onttrekking reserves B -80 -80 - -160
Resultaat na bestemming 14.750 -101 1.245 15.894
Programma 4 L 26.406 620 14.008 41.034
B -17.141 -63 -13.542 -30.746
Resultaat voor bestemming 9.265 557 466 10.288
Toevoeging reserves L - - - -
Onttrekking reserves B - - - -
Resultaat na bestemming 9.265 557 466 10.288
Programma 5 L 12.431 -88 344 12.688
B -825 - 2 -823
Resultaat voor bestemming 11.606 -88 346 11.865
Toevoeging reserves L - - - -
Onttrekking reserves B - - - -
Resultaat na bestemming 11.606 -88 346 11.865
Programma 6 L 31.135 239 1.012 32.386
B -110.682 107 -1.773 -112.348
Resultaat voor bestemming -79.548 346 -761 -79.963
Toevoeging reserves L 2.190 - 228 2.418
Onttrekking reserves B -1.254 -813 - -2.067
Resultaat na bestemming -78.611 -466 -534 -79.611
Saldo -291 - 5.962 5.671

Mutaties 1e Voortgangsverslag 2023

Mutaties 1e Voortgangsverslag 2023

Terug naar navigatie - Mutaties 1e Voortgangsverslag 2023
Mutaties 1e Voortgangsverslag 2023 (bedragen in € x 1.000) Voordeel Nadeel Incidenteel / Structureel
2023 2023
1. Voor en van iedereen
Collectieve voorzieningen 68 68 Incidenteel
Spuk Gala 739 739 Incidenteel
Bijdrag St Grote kerk Naarden 164 Incidenteel
Nieuwe wet WAMS 86 Incidenteel
Overige < € 70.000 80 153 Structureel
Overige < € 70.000 30 334 Incidenteel
Nieuwe ambities 2.440 Incidenteel
Nieuwe ambities 833 Structureel
2. Kansrijk opgroeien
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 165 Structureel
Overige < € 70.000 40 61 Incidenteel
Nieuwe ambities 312 Incidenteel
Nieuwe ambities 40 Structureel
3. Passend wonen in groene omgeving
Bermen roven 100 Structureel
Asfalt rijweg en fietsstroken Meerstraat 500 Incidenteel
Subsidie Biodiversiteit Kernen 70 70 Incidenteel
Verhoging waterschapsbelasting 61 Structureel
Overige < € 70.000 90 346 Structureel
Overige < € 70.000 123 Incidenteel
Nieuwe ambities 123 Incidenteel
Nieuwe ambities 83 Structureel
4. Economisch vitaal en bereikbaar
Noodopvang vluchtelingen 13.000 13.000 Incidenteel
Spuk Inburgering 615 615 Structureel
BUIG -328 -328 Incidenteel
Verkoop Energiestraat 228 Incidenteel
Hogere asielinstroom (sept circ) 143 Incidenteel
Overige < € 70.000 27 -31 Structureel
Overige < € 70.000 41 Incidenteel
Nieuwe ambities 423 Incidenteel
Nieuwe ambities 145 Structureel
5. Duidelijke en transparante dienstverlening
1 Extra wethouder 112 Structureel
Voorziening wethouders 222 Structureel
Overige < € 70.000 -2 -169 Structureel
Overige < € 70.000 8 Incidenteel
Nieuwe ambities 110 Incidenteel
Nieuwe ambities 61 Structureel
6. Financieel gezond
Projectleider financieel pakket 113 Incidenteel
Exploitatietekort Lunet 125 Structureel
Sloop werfgebouw Muiderberg 65 Incidenteel
Verkoop Energiestraat (storting in ARG) 228 Incidenteel
September- en decembercirculaire '22 1.776 Structureel
Overige < € 70.000 -3 184 Structureel
Overige < € 70.000 -86 Incidenteel
Nieuwe ambities 168 Incidenteel
Nieuwe ambities 442 Structureel
Totaal in € x 1.000 16.430 22.392

Structurele doorwerking

Structurele doorwerking

Terug naar navigatie - Structurele doorwerking
Omschrijving 2024 2025 2026 2027
1. Voor en van iedereen
Overige < € 70.000 153 153 153 153
Nieuwe ambities 1.098 1.138 1.188 1.338
2. Kansrijk opgroeien
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 165 165 165 165
Nieuwe ambities 3.043 3.036 3.054 3.054
3. Passend wonen in groene omgeving
Bermen roven 100 100 100 100
Verhoging waterschapsbelasting 61 61 61 61
Overige < € 70.000 256 256 256 256
Nieuwe ambities 296 598 598 598
4. Economisch vitaal en bereikbaar
Overige < € 70.000 -58 -58 -58 -58
Nieuwe ambities 281 189 189 189
5. Duidelijke en transparante dienstverlening
1 Extra wethouder 112 112 112 112
Voorziening wethouders 222 222 222 222
Overige < € 70.000 -169 -169 -169 -169
Nieuwe ambities 67 205 201 201
6. Financieel gezond
Exploitatietekort Lunet 125 125 125 125
September- en decembercirculaire '22 -1.070 -131 -2.119 -2.119
Overige < € 70.000 184 184 184 184
Nieuwe ambities 677 726 709 709
Totaal in € x 1.000 5.543 6.911 4.970 5.120

Begrotingswijzigingen 2023

Hieronder treft u een overzicht aan van de begrotingswijzigingen t/m april 2023.

Terug naar navigatie - Hieronder treft u een overzicht aan van de begrotingswijzigingen t/m april 2023.

1.    2e Voortgangsverslag 2022 (Rb 09-11-2022 – RV 221520); 
2.    Decemberwijziging 2022 (Rb 21-12-2022 – RV 275390); 
3.    GRP 2023-2026 (Rb 15-02-2023 – RV 266740); 
4.    Extra krediet Tweemaster (Rb 29-03-2023 – RV 433268); 
5.    Kadernota Muiden Noordwest (Rb 19-04-2023 – RV 473849).