Sitemap

 1. Blz. 1 VV2-2023
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
   2. Blz. 5 Inleiding
    1. Blz. 6 Inleiding
     1. Blz. 7 Inleiding
    2. Blz. 8 Leeswijzer
     1. Blz. 9 Leeswijzer
   3. Blz. 10 Programma 1 Voor en van iedereen
    1. Blz. 11 1.1. Algemene ontwikkelingen
     1. Blz. 12 Geen
    2. Blz. 13 1.2. Ontwikkelingen met een financieel effect
     1. Blz. 14 Wmo
     2. Blz. 15 Opvang en beschermd wonen
     3. Blz. 16 Transformatie basisinfrastructuur voorveld jeugd
     4. Blz. 17 Overige wijzigingen (< € 70.000)
     5. Blz. 18 1.3.1.3. Voorkomen isolement
     6. Blz. 19 1.3.1.8. Aanpak effectief inzetten subsidies
    3. Blz. 20 1.3. Kredieten
     1. Blz. 21 Geen
    4. Blz. 22 Beslispunt overhevelingen
   4. Blz. 23 Programma 2 Kansrijk opgroeien
    1. Blz. 24 2.1. Algemene ontwikkelingen
     1. Blz. 25 Jeugdzorg
    2. Blz. 26 2.2. Ontwikkelingen met een financieel effect
     1. Blz. 27 Raming onttrekking aan reserve dekking kapitaallasten Tijdelijke Huisvesting Onderwijs
     2. Blz. 28 Onttrekking aan reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs
     3. Blz. 29 Aanpassing naar aanleiding van regio begroting
     4. Blz. 30 Lokale huisartsenroute
     5. Blz. 31 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    3. Blz. 32 2.3. Kredieten
     1. Blz. 33 Speellokaal Jozefschool
     2. Blz. 34 Beslispunt kredieten
    4. Blz. 35 Beslispunt reserves
   5. Blz. 36 Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving
    1. Blz. 37 3.1. Algemene ontwikkelingen
     1. Blz. 38 3.3.1.3. Verminderen energieverbruik
     2. Blz. 39 3.3.1.4. Wijkaanpakken opstellen als uitvoering van de transitievisie warmte (waaronder Muiderberg)
     3. Blz. 40 Weersinvloeden
     4. Blz. 41 Verschuiving groot onderhoud Kloosterstraat – Kooltjesbuurt
    2. Blz. 42 3.2. Ontwikkelingen met een financieel effect
     1. Blz. 43 Gedeeltelijke vrijval reserve Kapitaallasten Grote Projecten Muiden
     2. Blz. 44 Omgevingsvergunningen/leges
     3. Blz. 45 Naarderheem
     4. Blz. 46 Hakkelaarsbrug
     5. Blz. 47 Openbare Verlichting
     6. Blz. 48 Geluidsisolatieproject
     7. Blz. 49 Arbitrage project Krijgsman
     8. Blz. 50 Doorschuiven budget visie Wonen en Zorg
     9. Blz. 51 Uittreedsom GNR
     10. Blz. 52 3.3.1.2 Samen werken aan de energietransitie
     11. Blz. 53 Brug Oostbeer/Boomgat/Admiraal Helfrichlaan
     12. Blz. 54 Groene uitweggelden
     13. Blz. 55 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    3. Blz. 56 3.3. Kredieten
     1. Blz. 57 Spieringbrug
     2. Blz. 58 Kerkstraat/Schoolstraat
     3. Blz. 59 Gemaal IJsselmeerweg
     4. Blz. 60 Renovatie Gemeentewerven (Voorbereidingskrediet)
     5. Blz. 61 Beslispunten kredieten
    4. Blz. 62 Beslispunt reserves
    5. Blz. 63 Beslispunt overhevelingen
   6. Blz. 64 Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar
    1. Blz. 65 4.1. Algemene ontwikkelingen
     1. Blz. 66 BUIG
     2. Blz. 67 Verkeersborden - Optimalisatie
    2. Blz. 68 4.2. Ontwikkelingen met een financieel effect
     1. Blz. 69 Loonkostensubsidie
     2. Blz. 70 Handhavers Sociale Recherche
     3. Blz. 71 Flankerend beleid energiearmoede
     4. Blz. 72 Oekraïne leerlingenvervoer en taal ontheemden
     5. Blz. 73 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    3. Blz. 74 4.3. Kredieten
     1. Blz. 75 Verkeersregelinstallaties (VRI) Nulmeting
     2. Blz. 76 Beslispunten kredieten
    4. Blz. 77 Tabel programma 4
   7. Blz. 78 Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening
    1. Blz. 79 5.1. Algemene ontwikkelingen
     1. Blz. 80 Geen
    2. Blz. 81 5.2. Ontwikkelingen met een financieel effect
     1. Blz. 82 Leges burgerzaken
     2. Blz. 83 Verkiezingen
     3. Blz. 84 Dossier Naarderbos
     4. Blz. 85 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    3. Blz. 86 5.3. Kredieten
     1. Blz. 87 Geen
    4. Blz. 88 Tabel programma 5
   8. Blz. 89 Programma 6 Financieel gezond
    1. Blz. 90 6.1. Algemene ontwikkelingen
     1. Blz. 91 Personeelsbudgetten
    2. Blz. 92 6.2. Ontwikkelingen met een financieel effect
     1. Blz. 93 Naheffing loonbelasting 2021
     2. Blz. 94 Kapitaallasten
     3. Blz. 95 Hogere OZB opbrengst
     4. Blz. 96 Afboeking stelposten
     5. Blz. 97 Aanpassing naar aanleiding van regio begroting
     6. Blz. 98 Cao stijging
     7. Blz. 99 Energie
     8. Blz. 100 Uitkering Gemeentefonds
     9. Blz. 101 SPUK MEOZ ( meerkosten energie openbare zwembaden )
     10. Blz. 102 SPUK Sport onderhoud
     11. Blz. 103 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    3. Blz. 104 6.3. Kredieten
     1. Blz. 105 Implementatie financieel systeem (investering)
     2. Blz. 106 Beslispunt krediet
    4. Blz. 107 6.4 Rechtmatigheid
     1. Blz. 108 Rechtmatigheid
    5. Blz. 109 Tabel programma 6
   9. Blz. 110 Recapitulatie
    1. Blz. 111 Recapitulatie
    2. Blz. 112 Meerjarige doorwerking
   10. Blz. 113 Begrotingswijzigingen 2023
    1. Blz. 114 Begrotingswijzigingen 2023
  2. Zoeken
  3. Publicatie bijlagen
  4. Contact
  5. PrivacyStatement
  6. Sitemap