Recapitulatie

Recapitulatie

Terug naar navigatie - Recapitulatie
Financiële Recapitulatie Programma's Lasten/ Baten Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen t/m augustus Wijzigingen 2e Voortgangsverslag Begroting 2023 gewijzigd
(bedragen x € 1.000)
Programma 1 L 26.505 3.029 183 29.717
B -3.384 -825 509 -3.700
Resultaat voor bestemming 23.121 2.204 691 26.016
Toevoeging reserves L - - - -
Onttrekking reserves B -171 -68 - -239
Resultaat na bestemming 22.949 2.137 691 25.777
Programma 2 L 20.798 733 -367 21.165
B -957 125 - -832
Resultaat voor bestemming 19.841 858 -367 20.333
Toevoeging reserves L - - - -
Onttrekking reserves B -91 0 -244 -335
Resultaat na bestemming 19.750 858 -611 19.998
Programma 3 L 41.877 2.254 4.335 48.466
B -27.047 -496 -8.644 -36.186
Resultaat voor bestemming 14.830 1.758 -4.308 12.280
Toevoeging reserves L - - 4.777 4.777
Onttrekking reserves B -80 - -429 -509
Resultaat na bestemming 14.750 1.758 40 16.549
Programma 4 L 26.406 16.752 427 43.585
B -17.141 -13.477 -55 -30.673
Resultaat voor bestemming 9.265 3.275 372 12.912
Toevoeging reserves L - - - -
Onttrekking reserves B - -102 - -102
Resultaat na bestemming 9.265 3.173 372 12.810
Programma 5 L 12.431 344 399 13.175
B -825 2 -129 -952
Resultaat voor bestemming 11.606 346 270 12.223
Toevoeging reserves L - - - -
Onttrekking reserves B - - - -
Resultaat na bestemming 11.606 346 270 12.223
Programma 6 L 31.135 1.265 1.998 34.397
B -110.682 -1.773 -3.232 -115.688
Resultaat voor bestemming -79.548 -508 -1.235 -81.291
Toevoeging reserves L 2.190 4.247 - 6.437
Onttrekking reserves B -1.254 -11.721 - -12.974
Resultaat na bestemming -78.611 -7.982 -1.235 -87.828
Saldo -291 291 -472 -472
Mutaties 2e Voortgangsverslag 2023 (bedragen in € x 1.000) Baten Lasten Incidenteel / Structureel Budgettair neutraal
2023 2023
1. Voor en van iedereen -509 183
Wmo 850 Incidenteel
Opvang en beschermd wonen -500 -500 Incidenteel Budgettairneutraal
OTB Voorkomen isolement -50 Incidenteel
OTB Aanpak effectief inzetten subsidies -40 Incidenteel
Transformatie basisinfrastructuur voorveld jeugd 125 Incidenteel naar 2025
Tegenhanger rentelasten -24 Incidenteel
Tegenhanger kapitaallasten -280 Incidenteel naar 2024
Tegenhanger cao stijging 75 Incidenteel
Overige < € 70.000 35 Incidenteel
Overige < € 70.000 -9 -9 Structureel
2. Kansrijk opgroeien 244 -367
Transformatie basisinfrastructuur voorveld jeugd -125 Incidenteel
Raming dekking res tijd ondhuisv 225 225 Incidenteel
Aanpassing nav regio begroting -227 Incidenteel
Raming onttrekking reserve tijdelijke huisvesting onderwijs 19 Structureel
Tegenhanger kapitaallasten -201 Incidenteel
Tegenhanger rentelasten -36 Incidenteel
Tegenhanger cao stijging 23 Incidenteel
Overige < € 70.000 -26 Incidenteel
3. Passend wonen in groene omgeving 9.072 9.112
GNR 4.777 4.777 Incidenteel Budgettairneutraal
Omgevingsvergunning leges 1.000 1.000 Incidenteel
Cdoke ( capaciteit klimaat en energiebeleid) 1.085 1.085 Incidenteel
Arbitrage project krijgsman 2.114 Incidenteel Budgettairneutraal
Naarderheem 1.592 Incidenteel
Groene uitweggelden 296 296 Incidenteel
OTB woonzorgvisie -130 Incidenteel Naar 2024
Openbare verlichting 150 Incidenteel Budgettairneutraal
Mutatie kostendekking riool -224 134 Incidenteel
Hakkelaarsbrug 100 Incidenteel
Gedeeltelijke vrijval res Kaplas Pro Muiden 429 Incidenteel
Bruggen Boomgat/Oostbeer/Adm Helfrichlaan 104 Incidenteel
Geluidsisolatieproject 117 117 Incidenteel
Tegenhanger rentelasten -206 Incidenteel
Tegenhanger kapitaallasten -914 Incidenteel
Tegenhanger cao stijging 394 Incidenteel
Overige < € 70.000 91 Incidenteel
4. Economisch vitaal en bereikbaar 56 427
Flankerend beleid energiearmoede 108 Incidenteel
Oekraïne leerlingenvervoer en taal ontheemden 260 Incidenteel
Tegenhanger kapitaallasten -156 Incidenteel
Tegenhanger cao stijging 145 Incidenteel
Overige < € 70.000 14 Incidenteel
Overige < € 70.000 56 56 Structureel
5. Duidelijke en transparante dienstverlening 129 399
Leges burgerzaken 127 21 Incidenteel
Verkiezingen 60 Incidenteel
Naarderbos 256 Incidenteel
Tegenhanger cao stijging 114 Incidenteel
Overige < € 70.000 2 -7 Incidenteel
Overige < € 70.000 -45 Structureel
6. Financieel gezond 3.232 1.998
Energie 384 Incidenteel
Spuk MEOZ 755 755 Incidenteel
Naheffing loonbelasting 109 Incidenteel
Aanpassing nav regio begroting 165 Incidenteel
Gemeentefonds 2.100 Incidenteel
Rentelasten -209 Incidenteel
Spuk sport onderhoud 366 Incidenteel
Hogere woz waarden 255 Incidenteel
Tegenhanger kapitaallasten -229 Incidenteel
Tegenhanger cao stijging 563 Incidenteel
Overige < € 70.000 -35 166 Incidenteel
Overige < € 70.000 85 Structureel
Totaal in € x 1.000 12.224 11.752

Meerjarige doorwerking

Terug naar navigatie - Meerjarige doorwerking
Omschrijving 2024 2025 2026 2027
1. Voor en van iedereen -115 39 -11 -11
OTB Aanpak effectief inzetten subsidies 40
Verschuiving lokale huisartsenroute -150
OTB Voorkomen isolement 50
Overige < € 70.000 -5 -11 -11 -11
2. Kansrijk opgroeien 152 - - -
Verschuiving lokale huisartsenroute 150
Overige < € 70.000 2
3. Passend wonen in groene omgeving 415 - - -
Hakkelaarsbrug 277
OTB woonzorgvisie 130
Overige < € 70.000 8
4. Economisch vitaal en bereikbaar -37 -44 -44 -44
Sociale recherche -44 -44 -44 -44
Overige < € 70.000 7
5. Duidelijke en transparante dienstverlening -123 -144 -144 -144
Budget Woo naar hulpkostenplaats DIV -76 -95 -95 -95
Overige < € 70.000 -48 -49 -49 -49
6. Financieel gezond 151 194 194 194
Budget Woo naar hulpkostenplaats DIV 76 95 95 95
Overige < € 70.000 76 99 99 99
Totaal in € x 1.000 442 45 -5 -5