Begrotingswijzigingen 2023

Begrotingswijzigingen 2023

Terug naar navigatie - Begrotingswijzigingen 2023

Hieronder treft u een overzicht aan van de begrotingswijzigingen t/m augustus 2023.

1. 2e Voortgangsverslag 2022 (Rb 09-11-2022 – RV 221520); 
2. Decemberwijziging 2022 (Rb 21-12-2022 – RV 275390); 
3. GRP 2023-2026 (Rb 15-02-2023 – RV 266740); 
4. Extra krediet Tweemaster (Rb 29-03-2023 – RV 433268); 
5. Kadernota Muiden Noordwest (Rb 19-04-2023 – RV 473849). 
6. Extra investeringsruimte KC de Meerstroom (RV 456655).
7. Realisatie nieuwbouw kleedkamers NVC (RV 551903)
8. Stedenbouwkundig Programma van Eisen en Projectplan "De Emmalocaties" (RV 452202)
9. Jaarstukken 2022 (RV 574565)
10. Eerste voortgangsverslag 2023 (RV 582364)
11. Aanleg vrij liggend fietspad Mariahoeveweg Muiden (RV 564339