Sitemap

 1. Blz. 1 Perspectiefnota 2025
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Aan de gemeenteraad
   2. Blz. 5 1. Inleiding
    1. Blz. 6 1 Inleiding
    2. Blz. 7 Leeswijzer
   3. Blz. 8 2. Hoofdlijnen
    1. Blz. 9 2.1 Prettig leven in Gooise Meren vraagt om maatschappelijke bijdragen
     1. Blz. 10 Inleiding
     2. Blz. 11 Financieel-technische uitgangspunten
     3. Blz. 12 Dekkingsmogelijkheden
    2. Blz. 13 2.2 Financieel beeld Perspectiefnota 2025
     1. Blz. 14 Financieel beeld Perspectiefnota 2025
    3. Blz. 15 2.3 Ontwikkeling weerstandsvermogen en kengetallen
     1. Blz. 16 Weerstandsvermogen
     2. Blz. 17 Kengetallen
   4. Blz. 18 Programma 1 Van en voor iedereen
    1. Blz. 19 3.1.1 Autonome ontwikkelingen en raadsbesluiten
    2. Blz. 20 3.1.2 Onvermijdelijke ontwikkelingen en nieuwe ambities
    3. Blz. 21 3.1.4 Verlagen reguliere taken en ambities
    4. Blz. 22 3.1.5 Nieuwe investeringen
    5. Blz. 23 3.1.6 Financieel beeld
    6. Blz. 24 3.1.3 Extra inkomsten
   5. Blz. 25 Programma 2 Kansrijk opgroeien
    1. Blz. 26 3.2.1 Autonome ontwikkelingen en raadsbesluiten
    2. Blz. 27 3.2.2 Onvermijdelijke ontwikkelingen en nieuwe ambities
    3. Blz. 28 3.2.4 Verlagen reguliere taken en ambities
    4. Blz. 29 3.2.5 Nieuwe investeringen
    5. Blz. 30 3.2.6 Financieel beeld
    6. Blz. 31 3.2.3 Extra inkomsten
   6. Blz. 32 Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving
    1. Blz. 33 3.3.1 Autonome ontwikkelingen en raadsbesluiten
    2. Blz. 34 3.3.2 Onvermijdelijke ontwikkelingen en nieuwe ambities
    3. Blz. 35 3.3.4 Verlagen reguliere taken en ambities
    4. Blz. 36 3.3.5 Nieuwe investeringen
    5. Blz. 37 3.3.6 Financieel beeld
    6. Blz. 38 3.3.3. Extra inkomsten
   7. Blz. 39 Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar
    1. Blz. 40 3.4.1 Autonome ontwikkelingen en raadsbesluiten
    2. Blz. 41 3.4.2 Onvermijdelijke ontwikkelingen en nieuwe ambities
    3. Blz. 42 3.4.4 Verlagen reguliere taken en ambities
    4. Blz. 43 3.4.5 Nieuwe investeringen
    5. Blz. 44 3.4.6 Financieel beeld
    6. Blz. 45 3.4.3 Extra inkomsten
   8. Blz. 46 Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening
    1. Blz. 47 3.5.1 Autonome ontwikkelingen en raadsbesluiten
    2. Blz. 48 3.5.2 Onvermijdelijke ontwikkelingen en nieuwe ambities
    3. Blz. 49 3.5.4 Verlagen reguliere taken en ambities
    4. Blz. 50 3.5.5 Nieuwe investeringen
    5. Blz. 51 3.5.6 Financieel beeld
    6. Blz. 52 3.5.3 Extra inkomsten
   9. Blz. 53 Programma 6 Financieel gezond
    1. Blz. 54 3.6.1 Autonome ontwikkelingen en raadsbesluiten
    2. Blz. 55 3.6.2 Financieel technische uitgangspunten
    3. Blz. 56 3.6.3 Onvermijdelijke ontwikkelingen en nieuwe ambities
    4. Blz. 57 3.6.5 Verlagen reguliere taken en ambities
    5. Blz. 58 3.6.6 Nieuwe investeringen
    6. Blz. 59 3.6.7 Financieel beeld
    7. Blz. 60 3.6.4  Extra inkomsten
   10. Blz. 61 4 Investeringsplan
    1. Blz. 62 Investeringsplan
  2. Zoeken
  3. Publicatie bijlagen
  4. Contact
  5. PrivacyStatement
  6. Sitemap