Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening

3.5.1 Autonome ontwikkelingen en raadsbesluiten

Terug naar navigatie - 3.5.1 Autonome ontwikkelingen en raadsbesluiten

60.000 + inwoners
Op 1 januari 2023 had gemeente Gooise Meren meer dan 60.000 inwoners en ook op 1 januari van 2024 is dit het geval. Het gevolg is dat de vergoeding van bestuurders wettelijk omhoog gaat. Ook zal na de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 het aantal raadsleden met twee toenemen.

Doorwerking VV 2024-1
Overige wijzigingen < € 70.000.

Veiligheidsregio
De verdeling van de gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregio gebeurt op basis van een in de GR vastgelegde verdeelsleutel gerelateerd aan het Gemeentefonds. Er hebben in het Gemeentefonds, in het kader van de herijking, verschuivingen plaatsgevonden binnen het cluster Crisisbeheersing en brandweer en het cluster OOV. Hierdoor is de verdeling van de bijdragen van de gemeenten aan de Veiligheidsregio gewijzigd en gaat Gooise Meren meer bijdragen.

3.5.2 Onvermijdelijke ontwikkelingen en nieuwe ambities

Terug naar navigatie - 3.5.2 Onvermijdelijke ontwikkelingen en nieuwe ambities

5.1 Dienstverlening en communicatie

Uitbreiding formatie in het kader van de reisdocumentenpiek
In de periode maart 2024 tot maart 2029 is er sprake van een reisdocumentenpiek in Nederland. De reisdocumentenpiek zorgt ervoor dat er veel meer aanvragen voor reisdocumenten zijn. Hiertoe moeten meer balies opengesteld worden en zijn er dus meer medewerkers nodig.

5.2 Veiligheid & handhaving

Cameratoezicht Bussum
Dit betreft een pilot met cameratoezicht in het centrum van Bussum voor handhaving van de openbare orde. Kosten omvatten aanschaf van hardware, installatie en gebruik en zijn afhankelijk van factoren zoals aantal camera's, glasvezel- of 4G verbinding, licenties etc.

Bibob jurist/coördinator
De coördinator zorgt ervoor dat we de screenings onder de wet Bibob juist uitvoeren om ondermijning tegen te gaan. Omdat nog niet duidelijk is wat hiervan in 2025 regionaal gedekt gaat worden, wordt voorgesteld om dit (in het CUP tot 2024 opgenomen) structureel in te vullen.

5.3 Bestuur & organisatie

Service en onderhoud applicaties
Er is sprake van een toename van onderhoud- en servicekosten voor (nieuwe) applicaties, zoals het financieel systeem ERPx.

 

3.5.4 Verlagen reguliere taken en ambities

Terug naar navigatie - 3.5.4 Verlagen reguliere taken en ambities

5.1 Dienstverlening & communicatie

Geen verkiezingsborden plaatsen
Het plaatsen van verkiezingsborden is geen wettelijke verplichting. Er zijn anno 2024 ook voldoende andere kanalen om de verkiezingen onder de aandacht van inwoners te brengen. Het scheelt tijd en geld als wij geen verkiezingsborden meer plaatsen.

5.2 Veiligheid & handhaving

Herprioritering toezicht Boa’s
Gekozen kan worden voor minder toezicht door boa's, door herverdeling van taken.

5.3 Bestuur & organisatie

Eén rekenkameronderzoek laten vervallen
Door één rekenkameronderzoek in plaats van twee per jaar uit te voeren, sluiten we beter aan op de praktijk van de afgelopen jaren.

Vacatureruimte Griffie inleveren
Er is al enige jaren sprake van vacatureruimte bij de griffie, die niet is ingevuld vanwege het efficiënt functioneren van de griffie.

3.5.5 Nieuwe investeringen

Terug naar navigatie - 3.5.5 Nieuwe investeringen

Investeringen automatisering en facilitair
Dit betreft een actualisatie van investeringsbedragen van mobiele werkplekken, digitalisering en facilitair alsmede nieuwe apparatuur, zoals een toegangssysteem, camera’s en airco MER.

3.5.6 Financieel beeld

Terug naar navigatie - 3.5.6 Financieel beeld
Financieel beeld Programma 5 bedragen in € x 1.000 2025 2026 2027 2028
Saldo 2025-2028, Programmabegroting 2024 12.430 N 12.210 N 12.375 N 12.375 N
Autonome ontwikkelingen en raadsbesluiten 820 N 858 N 948 N 899 N
60.000 + inwoners 160 N 200 N 200 N 200 N
Doorwerking 1e Voortgangsverslag 2024 451 N 449 N 444 N 395 N
Doorwerking 1e Voortgangsverslag 2024 95 V 95 V
Veiligheidsregio 304 N 304 N 304 N 304 N
Onvermijdelijke ontwikkelingen en nieuwe ambities 508 N 598 N 748 N 778 N
5.1 Dienstverlening en communicatie
Uitbreiding formatie in kader van de reisdocumentenpiek 168 N 168 N 168 N 168 N
5.2 Veiligheid & handhaving
Cameratoezicht Bussum 50 N 100 N 100 N 100 N
Bibob jurist/coördinator 120 N 120 N 120 N 120 N
5.3 Bestuur & organisatie
Service en onderhoud applicaties 170 N 170 N 170 N 170 N
Investeringen automatisering en facilitair (kapitaallasten) 40 N 190 N 220 N
Verlagen reguliere taken en ambities 172 V 172 V 172 V 172 V
5.1 Dienstverlening & communicatie
Geen verkiezingsborden plaatsen 12 V 12 V 12 V 12 V
5.2 Veiligheid & handhaving
herprioritering toezicht BOA's 70 V 70 V 70 V 70 V
5.3 Bestuur & organisatie
Eén rekenkameronderzoek laten vervallen 40 V 40 V 40 V 40 V
Vacatureruimte Griffie inleveren 50 V 50 V 50 V 50 V
Saldo Perspectiefnota 2025 13.586 N 13.494 N 13.899 N 13.880 N