4 Investeringsplan

Investeringsplan

Terug naar navigatie - Investeringsplan
Omschrijving Totaal Uitgaven t/m 2028 Totaal inkomsten t/m 2028 Uitgaven 2024 Inkomsten 2024 Uitgaven 2025 Inkomsten 2025 Uitgaven 2026 Inkomsten 2026 Uitgaven 2027 Inkomsten 2027 Uitgaven 2028 Inkomsten 2028
Renovatie veld 2 NVC Naarden 665.000 - 665.000 - - - - -
Renovatie veld 3 SDO De Kuil Bussum 665.000 - 665.000 - - - - -
Renovatie velden 1,3 en 4 HC Naarden 1.510.000 - 1.510.000 - - - - -
Toplaag Veld 2 HCAW 105.000 - - - - - - - 105.000
Toplaag Veld 3 HCAW De Vallei 70.000 - - - - - 70.000 -
Toplaag veld 1 SDO Kuil 50.000 - - - - - 50.000 -
Renovatie kleedkamers SC Muiderberg 200.000 - 200.000 - - - - -
Renovatie coating atletiek AV Tempo 325.000 - 325.000 - - - - -
SP De Negen Morgen - S.C. Muiderberg toplaag veld 3 174.482 - - - 174.482 - - -
SP Meerweg - B.F.C. toplaag veld 2,3 en 4 860.068 - - - 860.068 - - -
SP Sportvallei H.C.A.W. toplaag veld 1 111.320 - - - 111.320 - - -
Kunstgrasveld rugbyclub 't Gooi 800.000 - 800.000
subtotaal Sport (incl. BTW) 5.535.870 - 3.365.000 - 1.945.870 - 120.000 - 105.000 - - -
Vervanging speeltoestellen 2024-2027 430.676 - 113.094 - 113.394 102.094 102.094
GOMM Muiderberg, Buitendijke 40.000 - 20.000 20.000
GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen 40.000 - 40.000
subtotaal Speelvoorzieningen 510.676 - 133.094 - 173.394 - 102.094 - 102.094 - - -
Third place Bussum - - - -
subtotaal culturele voorzieningen - - - - - - - - - - - -
Programma 1 Voor en van iedereen 6.046.546 - 3.498.094 - 2.119.264 - 222.094 - 207.094 - - -
Omschrijving Totaal Uitgaven t/m 2028 Totaal inkomsten t/m 2028 Uitgaven 2024 Inkomsten 2024 Uitgaven 2025 Inkomsten 2025 Uitgaven 2026 Inkomsten 2026 Uitgaven 2027 Inkomsten 2027 Uitgaven 2028 Inkomsten 2028
Renovatie Julianaschool kwartln 3.880.000 - - - 1.940.000 - 1.940.000 - - -
Renovatie RK Montessorischool 3.905.000 - - - - - - - - - 3.905.000
Renov 2e fase Bussumse Montessorischool 6.470.000 - - - - - 3.235.000 - 3.235.000 -
Nieuwbouw ONS/KC De Meerstroom 6.558.082 - 6.558.082 - - - - - - -
Minister Calsschool 3.525.000 - - - - - - - - - 3.525.000
De Hoeksteen, uitbreiding 1.250.000 - 625.000 625.000
Breeduit, functionele aanpassingen 550.000 - 550.000
Onderwijslocatie Ruijterlaan 4.750.000 - 2.375.000 2.375.000
Montessori Lyceum Gooise Meren 34.430.000 - 17.215.000 17.215.000
Jozefschool 8.760.000 - 4.380.000 4.380.000
Comenius 1.830.000 - 1.830.000
Goois Lyceum 36.570.000 - 18.285.000 18.285.000
subtotaal Onderwijshuisvesting 112.478.082 - 7.183.082 - 2.565.000 - 5.175.000 - 46.040.000 - 51.515.000 -
Programma 2 Kansrijk opgroeien 112.478.082 - 7.183.082 - 2.565.000 - 5.175.000 - 46.040.000 - 51.515.000 -
Omschrijving Totaal Uitgaven t/m 2028 Totaal inkomsten t/m 2028 Uitgaven 2024 Inkomsten 2024 Uitgaven 2025 Inkomsten 2025 Uitgaven 2026 Inkomsten 2026 Uitgaven 2027 Inkomsten 2027 Uitgaven 2028 Inkomsten 2028
Wegen Herenstraat e.o. Pj 189 94.760 25.000 - - 9.476 25.000 18.952 - 18.952 - 47.380
Veldweg Wegen 78.296 - 7.830 - 11.744 - 58.722 - - -
Olmenlaan wegen 375.188 75.000 - - - - 187.594 37.500 187.594 37.500
Veerstraat/Veerplein wegen 1.476.442 - 147.644 - 1.328.798 - - - - -
Wegen Slochterenlaan e.o. 505.092 150.000 - - - - 252.546 75.000 252.546 75.000
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat 875.058 100.000 - - 87.506 100.000 437.529 - 350.023 -
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan 476.458 100.000 71.418 - 71.419 - 250.466 100.000 83.155 -
GOMM Muiderberg, Brink 832.544 100.000 - - - - - - 624.408 100.000 208.136
Wegen Graaf Wichmanlaan e.o. 2.540.865 - - - 889.303 - 1.651.562 - - -
VRI's A'foortsestr.weg aansl A1 + Zuidpolder-/Googweg 150.000 - 150.000 - - - - - - -
VRI's Brediuswg/Gen. de La Reyln + Ceintuurbn/A'foortsestrwg 150.000 - - - 150.000 - - - - -
VRI's Lambertus Hortensiusln/Rijk-/A'damsestraatwg 150.000 - - - - - 150.000 - - -
VRI's Rijkswg/Kon. Wilhelminaln + Bredius-/A'foortsestrtwg 150.000 - - - - - - - 150.000 -
Elektrakasten markt en evenementen 135.000 - 135.000 - - - - - - -
Huizerweg 750.000 - 750.000
Ruiterlaan-Heidezicht parkeerlocatie 400.000 - 400.000
Voetpad en rijweg Burg. Van Wettumweg 1.800.000 - 1.800.000
Asfalt rijweg Brinklaan 700.000 - 700.000
Bekabeling VRI Bussumergrindweg/Struikheiweg 200.000 - 200.000
Doseerlicht Amsterdamsestraatweg - Westwalstr Nrd-010 88.000 - 88.000
Doseerlicht Kapitein G.A. Meijerweg - Westwalstr Nrd-012 88.000 - 88.000
Doseerlicht M.P. van Wettumweg - Westwalstr Nrd-011 88.000 - 88.000
subtotaal Wegen 12.103.703 550.000 511.892 - 6.662.246 125.000 3.007.371 212.500 1.666.678 212.500 255.516 -
Abri/voetgangersbruggetje 775.000 - 775.000 -
Gietijzeren afvalbakken 200.000 - 200.000
Saneringsproject verkeersborden 750.000 - 250.000 250.000 250.000
Brug Hooftlaan 1.173.000 - 234.600 938.400
subtotaal Civiele kunstwerken 2.898.000 - 1.009.600 - 1.388.400 - 250.000 - 250.000 - - -
Omschrijving Totaal Uitgaven t/m 2028 Totaal inkomsten t/m 2028 Uitgaven 2024 Inkomsten 2024 Uitgaven 2025 Inkomsten 2025 Uitgaven 2026 Inkomsten 2026 Uitgaven 2027 Inkomsten 2027 Uitgaven 2028 Inkomsten 2028
Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189 67.719 - - - 6.772 - 13.544 - 13.544 - 33.859
Olmenlaan OV 165.982 - - - - - 82.991 - 82.991 -
Veerstraat/Veerplein OV 184.265 - - - 184.265 - - - - -
Veldweg OV 57.266 - 5.727 - 8.590 - 42.949 - - -
OV Graaf Wichmanlaan e.o. 143.963 - - - 50.387 - 93.576 - - -
OV Slochterenlaan e.o. 361.430 - - - - - 180.715 - 180.715 -
GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen OV 140.404 - - - 140.404 - - - - -
OV Burg van Wettumweg 92.500 - 92.500 - - - - - - -
GOMM Muiderberg, OV Dorpsstraat armaturen 30.141 - 3.014 15.071 12.056
GOMM Muiderberg, OV Dorpsstraat lichtmasten 165.128 - 16.513 82.564 66.051
GOMM Muiderberg, OV Tesselschadelaan 106.043 - 26.511 79.532
GOMM Muiderberg, Buitendijke 182.000 - 91.000 91.000
subtotaal Openbare verlichting 1.696.841 - 189.227 - 500.945 - 537.921 - 434.889 - 33.859 -
Riolering Herenstraat e.o. Pj 189 744.070 - - - 74.407 - 148.814 - 148.814 - 372.035
Veldweg riool 576.047 - 57.605 - 86.407 - 432.035 - - -
Riolering Oostereng deelplan 1 2.282.000 - - - - - 1.141.000 - 1.141.000 -
Riolering Graaf Wichmanlaan eo 4.521.907 - - - 1.582.667 - 2.939.240 - - -
CB Riolering Olmenlaan 982.300 - - - - - 491.150 - 491.150 -
Riolering Slochterenlaan e.o. 2.660.302 - - - - - 1.330.151 - 1.330.151 -
GOMM Muiden, Vesting Oost 1.394.007 - 139.401 - 1.115.205 - 139.401 - - -
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat 6.235.630 - - - 623.563 - 3.117.815 - 2.494.252 -
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan 2.476.980 - 302.998 - 302.998 - 1.402.988 - 467.996 -
GOMM Muiderberg, Brink 6.201.335 - 0 - 0 - - - 4.651.001 - 1.550.334
Lorentzweg-Pr. Beatrixplantsoen voorbereidingskrediet 400.000 - 400.000 - - - - - - -
Lorentzweg-Pr. Beatrixplantsoen 6.122.299 - 0 - 6.122.299 - - - - -
Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat 2027 346.965 - - - - 346.965 -
subtotaal Riolering 34.943.842 - 900.004 - 9.907.546 - 11.142.594 - 11.071.329 - 1.922.369 -
Omschrijving Totaal Uitgaven t/m 2028 Totaal inkomsten t/m 2028 Uitgaven 2024 Inkomsten 2024 Uitgaven 2025 Inkomsten 2025 Uitgaven 2026 Inkomsten 2026 Uitgaven 2027 Inkomsten 2027 Uitgaven 2028 Inkomsten 2028
Olmenlaan groen 52.425 - - - - - 26.212 - 26.213 -
Vervangen populieren Gooimeer fase 2 127.000 - 127.000 - - - - - - -
Vervangen populieren Gooimeer fase 3 127.000 - - - - - - - 127.000 -
Groen Graaf Wichmanlaan e.o. 153.073 - - - 53.576 - 99.497 - - -
Groen Slochterenlaan e.o. 102.050 - - - - - 51.025 - 51.025 -
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan 102.297 - 15.695 - 15.695 - 52.930 - 17.977 -
Vervangingsinvesteringen groen 594.766 - 297.383 - 297.383 - - - - -
Div kleine investeringen begraafplaatsen 40.000 - 40.000
Renovatie groen Mouwtje 125.000 - 125.000
Inrichtingsplan begraafplaats Muiden 45.000 - 45.000
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat 148.250 - 14.825 74.125 59.300
GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen 119.589 - 119.589
subtotaal Groen 1.736.450 - 440.078 - 586.068 - 428.789 - 281.515 - - -
DAF vrachtwagen 237.000 - 237.000 -
Volkswagen Transporter 88.000 - 88.000 -
Shovel 76.000 - 76.000 -
Nissan Primastar 60.000 - 60.000 -
Volkswagen Transporter (VD-774-G) (2) 88.000 - 88.000 -
subtotaal Tractie 549.000 - 549.000 - - - - - - - - -
Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving 53.927.836 550.000 3.599.801 - 19.045.205 125.000 15.366.675 212.500 13.704.411 212.500 2.211.744 -
Omschrijving Totaal Uitgaven t/m 2028 Totaal inkomsten t/m 2028 Uitgaven 2024 Inkomsten 2024 Uitgaven 2025 Inkomsten 2025 Uitgaven 2026 Inkomsten 2026 Uitgaven 2027 Inkomsten 2027 Uitgaven 2028 Inkomsten 2028
Vestingwallen Muiden, fase 2 1.648.000 800.000 761.000 600.000 507.000 200.000 380.000
Uitplaatsing Zeeverkenners (aanvulling) 550.000 - 550.000
Brug bij Amsterdamse Poortbrug - - - -
subtotaal gebiedsontwikkeling 2.198.000 800.000 1.311.000