Sitemap

Perspectiefnota 2022 - 2025 Blz. 1
Inhoud Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Aan de gemeenteraad Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
1. Inleiding Blz. 7
1. Inleiding Blz. 8
2. Financieel Beeld Blz. 9
2.1 Uitgangspunt Begroting 2021-2024 Blz. 10
2.1 Uitgangspunt begroting 2021-2024 Blz. 11
2.1.1 Nominale ontwikkelingen en algemene uitkering Blz. 12
2.2 Voorstellen Perspectiefnota Blz. 13
2.2 Voorstellen Perspectiefnota Blz. 14
Beheerplannen Blz. 15
Sociaal Domein Blz. 16
ICT Veiligheid/cyber criminaliteit Blz. 17
Omgevingswet Blz. 18
Energietransitie Blz. 19
2.3 Duurzame balans in de begroting Blz. 20
2.3 Duurzame balans in de begroting Blz. 21
2.3.1 Uitwerking per richtinggevend principe Blz. 22
2.4 Ambities zonder dekking Blz. 23
2.4 Ambities zonder dekking Blz. 24
3. Ontwikkeling weerstandsvermogen en kengetallen Blz. 25
3.1 Weerstandsvermogen Blz. 26
3.2 Kengetallen Blz. 27
Bijlage 1 – Voorstellen Duurzame balans in de begroting Blz. 28
Principe 1 - We zijn kritisch op onze rol en taken: heroverwegen ambities/beleid Blz. 29
Principe 2 - We voeren geen taken uit waar anderen dat beter kunnen: meer samenwerken/uitbesteden (verbonden partijen) Blz. 30
Principe 3 - We verhouden ons tot anderen en de wereld om ons heen: benchmark Blz. 31
Principe 4 - We subsidiëren organisaties die bijdragen aan onze ambities: weloverwogen subsidiebeleid Blz. 32
Principe 5 - De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten: draagkrachtbeginsel Blz. 33
Principe 6 - We streven naar kostendekkendheid van tarieven en diensten Blz. 34
Principe 7 - We zijn financieel in evenwicht en maken zorgvuldige keuzes: begrotingsscan Blz. 35
Principe 8 - We verbeteren continu: efficiency Blz. 36
Bijlage 2 – Toelichting ambities zonder dekking Blz. 37
Bijlage 2 – Toelichting ambities zonder dekking Blz. 38
Bijlage 3 – Uitkomst raadsessies Duurzame balans in de begroting Blz. 39
Bijlage 3 – Uitkomst raadsessies Duurzame balans in de begroting Blz. 40
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap