Sitemap

 1. Blz. 1 Perspectiefnota 2022 - 2025
  1. Blz. 2 Inhoud
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Aan de gemeenteraad
   2. Blz. 5 Leeswijzer
    1. Blz. 6 Leeswijzer
   3. Blz. 7 1. Inleiding
    1. Blz. 8 1. Inleiding
   4. Blz. 9 2. Financieel Beeld
    1. Blz. 10 2.1 Uitgangspunt Begroting 2021-2024
     1. Blz. 11 2.1 Uitgangspunt begroting 2021-2024
     2. Blz. 12 2.1.1 Nominale ontwikkelingen en algemene uitkering
    2. Blz. 13 2.2 Voorstellen Perspectiefnota
     1. Blz. 14 2.2 Voorstellen Perspectiefnota
     2. Blz. 15 Beheerplannen
     3. Blz. 16 Sociaal Domein
     4. Blz. 17 ICT Veiligheid/cyber criminaliteit
     5. Blz. 18 Omgevingswet
     6. Blz. 19 Energietransitie
    3. Blz. 20 2.3 Duurzame balans in de begroting
     1. Blz. 21 2.3 Duurzame balans in de begroting
     2. Blz. 22 2.3.1 Uitwerking per richtinggevend principe
    4. Blz. 23 2.4 Ambities zonder dekking
     1. Blz. 24 2.4 Ambities zonder dekking
   5. Blz. 25 3. Ontwikkeling weerstandsvermogen en kengetallen
    1. Blz. 26 3.1 Weerstandsvermogen
    2. Blz. 27 3.2 Kengetallen
   6. Blz. 28 Bijlage 1 – Voorstellen Duurzame balans in de begroting
    1. Blz. 29 Principe 1 - We zijn kritisch op onze rol en taken: heroverwegen ambities/beleid
    2. Blz. 30 Principe 2 - We voeren geen taken uit waar anderen dat beter kunnen: meer samenwerken/uitbesteden (verbonden partijen)
    3. Blz. 31 Principe 3 - We verhouden ons tot anderen en de wereld om ons heen: benchmark
    4. Blz. 32 Principe 4 - We subsidiëren organisaties die bijdragen aan onze ambities: weloverwogen subsidiebeleid
    5. Blz. 33 Principe 5 - De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten: draagkrachtbeginsel
    6. Blz. 34 Principe 6 - We streven naar kostendekkendheid van tarieven en diensten
    7. Blz. 35 Principe 7 - We zijn financieel in evenwicht en maken zorgvuldige keuzes: begrotingsscan
    8. Blz. 36 Principe 8 - We verbeteren continu: efficiency
   7. Blz. 37 Bijlage 2 – Toelichting ambities zonder dekking
    1. Blz. 38 Bijlage 2 – Toelichting ambities zonder dekking
   8. Blz. 39 Bijlage 3 – Uitkomst raadsessies Duurzame balans in de begroting
    1. Blz. 40 Bijlage 3 – Uitkomst raadsessies Duurzame balans in de begroting
  2. Zoeken
  3. Publicatie bijlagen
  4. Contact
  5. PrivacyStatement
  6. Sitemap