Begroting 2024 in het kort

‘’De begroting van 2024 hebben we samengevat in een document ‘’Speerpunten begroting 2024’’. In dit PDF-document vertellen we in het kort de speerpunten van de zes verschillende programma’s. We benoemen in een paar regels wat we per programma willen bereiken en lichten toe wat we onder andere gaan doen. Op de laatste pagina ziet u de volledige begroting met inkomsten en uitgaven. Rechtsboven kunt u doorklikken op 'Bijlagen', hier vindt u de bijlage Speerpunten begroting 2024.’’